Delegeretmøde 2018

Hvad er delegeretmøde?

Delegeretmøde er korpsets øverste myndighed. Det svarer til generalforsamlingen for andre foreninger.

Delegeretmøde bliver afholdt hvert 2. år, og her beslutter vi, hvor vi ønsker korpset skal bevæge sig hen de næste år.

På delegeretmødet bliver medlemmer af hovedbestyrelsen valgt. Det er også her, delegeretforsamlingen tager stilling til vedtægtsændringer og godkender regnskab.

Hvem kan deltage på delegeretmøde?

Alle medlemmer af De grønne pigspejdere over 16 år kan deltage i delegeretmøde. Det samme kan medlemmer af gruppebestyrelser, som er registreret i Medlemsservice.

Bemærk dog, at ikke alle har stemmeret.

Hver region kan sende et medlem på delegeretmøde med en personlig stemmeret.

Grupper med minimum 15 medlemmer har en stemme på mødet. For hver yderligere 15 medlemmer udløses en stemme, således at grupper med 30-44 medlemmer har 2 stemmer - grupper med 45-59 medlemmer har 3 stemmer - grupper med 60-74 medlemmer har 4 stemmer o.s.v.
Bemærk dog, at gruppen ikke har stemmeret, hvis gruppen 3 måneder inden delegeretmødet skylder korpsafgift.

Grupper med 14 medlemmer eller derunder kan indgå valgforbund med en anden gruppe, der har 14 medlemmer eller mindre og dermed opnå 1 "fælles" stemme.

Derudover har medlemmer af Hovedbestyrelsen hver en stemme.

Se vedtægternes §10.3 for nærmere bestemmelser vedr. adgang til delegeretmødet.

Her finder du opgørelsen over, hvor mange stemmer hver enkelt gruppe har på Delegeretmøde 2018.

Hvor og hvornår?

Delegeretmøde 2018 afholdes den 5.-6. maj 2018 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter i Nyborg.

Deadlines

5. januar 2018
Der indkaldes til Delegeretmøde 2018. Samtidig opgøres medlemstal for at bestemme, hvor mange stemmer hver gruppe har.

5. februar 2018:
Frist for indsendelse af forslag til delegeretmødets dagsorden og opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen.
Se regler herom i korpsets vedtægter.

9. april 2018:
Frist for tilmelding til Delegeretmøde 2018. Det er ikke muligt at eftertilmelde sig efter denne dato. Husk at tilmelding er nødvendig for at kunne bruge sin stemmeret.

21. april 2018:
Beretning og de seneste 2 års regnskab bliver udsendt til de delegerede.

Til toppen

Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.