Indkaldelse til Delegeretmøde 2018

Den 05-01-2018

I henhold til vedtægter for De grønne pigespejdere § 10 indkaldes hermed til Delegeretmøde 2018. Delegeretmødet afholdes den 5.-6. maj 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Delegeretmødet har følgende dagsorden:

 1. Valg af to dirigent(er)
 2. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet
 3. Valg af valgtilforordnede
 4. Godkendelse af beretning
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af forslag til budget for året efter delegeretmødets afholdelse (år 1) og overslag for det følgende år (år 2).
 7. Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter
 8. Indkomne forslag
 9. Afgørelse af indankede sager
 10. Valg af 7 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt af minimum 2 suppleanter
 11. Valg af revisor(er)
 12. Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt
 13. Eventuelt 

Forslag til delegeretmødets dagsorden kan indsendes til Hovedbestyrelsen indtil 3 måneder før delegeretmødet af én af følgende: 

 • Regionsledelse eller gruppebestyrelse
 • Mindst 10 medlemmer over 16 år i forening
 • Hovedbestyrelsen 

Efter hvert forslag skal der være en begrundelse. Forslaget skal være underskrevet jf. ovenfor.

Til delegeretmøde har følgende adgang jf. § 10 stk. 3

Med stemmeret:

 • Et medlem af hver regionsledelse med en personlig stemme
 • En repræsentant for hver gruppe, der tæller mindst 15 medlemmer. Herefter udløses der yderligere en delegeret ved hvert 15. medlem i gruppen (altså 2 delegerede i grupper med mindst 30 medlemmer, 3 delegerede med mindst 45 medlemmer og så fremdeles). Medlemstallet opgøres samtidig med, at der indkaldes til delegeretmødet.
 • Grupper med 14 medlemmer eller derunder kan indgå valgforbund. Valgforbund kan kun indgås, hvor alle grupperne har 14 medlemmer eller derunder. Valgforbundet skal bestå af mindst 15 medlemmer og kan maks. udløse en delegeret.
 • Hovedbestyrelsens medlemmer (se § 11).

Uden stemmeret: 

 • Korpsets kasserer
 • Korpsets advokat
 • Korpsets internationalt kommitterede
 • Sekretæren for Pigespejdernes Fællesråd Danmark
 • 2 repræsentanter fra hvert af de associerede korps
 • korpskontorets fastansatte medarbejdere, konsulenter og den administrative ledelse
 • Redaktører
 • Medlemmer af gruppebestyrelser, der er registreret som sådan i medlemssystemet.
 • Alle andre over 16 år, som er medlemmer af De grønne pigespejdere
 • Andre inviteret af hovedbestyrelsen.

Ingen andre har adgang til delegeretmødet uden delegeretforsamlingens godkendelse.

Udelukkede fra at blive delegerede ved ordinære og ekstraordinære delegeretmøder er repræsentanter fra grupper og regioner, som inden 3 måneder før det pågældende delegeretmøde har restance med hensyn til korpsafgift.

Tilføjelse 11-01-2018:

Det er en forudsætning for deltagelse i Delegeretmødet 2018 og dermed mulighed for at udøve sin demokratiske ret, at man tilmelder sig arrangementet inden tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingsfristen er mandag den 9. april 2018.

Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.