Stil op til HB

Er du kandidat til hovedbestyrelsen? Find de nødvendige papirer, du skal bruge for at stille op, her. Bemærk, opstillingslister og bekræftelsen på dit kandidatur skal være korpskontoret i hænde senest den 5. februar 2018.

Opstillingsliste - i word

Opstillingsliste - i PDF

Bekræftelse af dit eget kandidatur - i word

Bekræftelse af dit eget kandidatur - i PDF

Jobbeskrivelse for HB-medlemmer

I denne jobbeskrivelse kan du få en idé om, hvordan arbejdet i hovedbestyrelsen har fungeret i den indeværende HB-periode. Det er selvfølgelig op til enhver hovedbestyrelse at beslutte, hvordan man vil organisere arbejdet og til dels også op til hvert hovedbestyrelsesmedlem, hvor meget arbejde man vil lægge i det. Beskrivelsen skal altså opfattes som vejledende – ikke som en eksakt beskrivelse.

Roller

Som hovedbestyrelsesmedlem varetager du i hovedtræk tre forskellige roller:

 • Rollen som medlem af hovedbestyrelsen – du er en del af korpsets strategiske patrulje, som træffer beslutninger og leder korpset i henhold til den gældende strategi.
 • Rollen som teammedlem – du er tovholder for et team, der arbejder med en bestemt del af korpsets drift og udvikling (eksempelvis Samfundsengagement, Uddannelse eller Aktiviteter). Du er bindeled imellem teamet og hovedbestyrelsen. Tovholderfunktionen internt i teamet kan dog uddelegeres til et andet teammedlem.
 • Rollen som korpsrepræsentant – du er med til at repræsentere korpset, både internt i De grønne pigespejderes aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt, og eksternt i relationen til de andre korps og eventuelt eksterne samarbejdspartnere.

Det tilstræbes at rollerne har nogenlunde lige vægt. For nogle fylder rollen som teammedlem dog mere end de andre to roller.

Arbejdets karakter

Hovedbestyrelsesarbejdet bærer præg af koordination og beslutning. Det indebærer nogle bestemte arbejdsformer. Alle hovedbestyrelsesmedlemmer kommer til at:

 • tænke overordnet og strategisk i nogle fora og sammenhænge, og operationelt og detaljeorienteret i andre sammenhænge
 • tage ansvar for udviklingen af dele af korpsets arbejde, herunder også få øje på tendenser og potentialer og handle på dem
 • formulere dig mundtligt i drøftelser af forskellige sagsområder og argumentere for dine holdninger og synspunkter – men også nå til enighed med de andre
 • læse sagsfremstillinger som forberedelse til hovedbestyrelsesmøder – nogle gange lange dokumenter men for det meste korte og præcise fremstillinger af en sag
 • forberede beslutninger og debatter i hovedbestyrelsen ved udarbejdelse af skriftlige oplæg
 • tale i telefon med andre for at motivere dem til en opgave eller drøfte udviklingen af en sag
 • besvare mange typer mails og henvendelser på områder, hvor du er ansvarlig
 • bidrage aktivt til de sociale relationer i hovedbestyrelse, teams og øvrige relationer

Du behøver ikke have erfaring med alle typer opgaver på forhånd, men du skal have lyst til at indgå aktivt i dem.

Nogle hovedbestyrelsesmedlemmer vil også komme til at:

 • holde taler eller oplæg i forskellige forsamlinger
 • deltage i konferencer og på landsmøder hos vores samarbejdspartnere
 • deltage i arbejdsgrupper internt i korpset eller sammen med de andre korps – det kan handle om planlægning af arrangementer eller udarbejdelse af strategier
 • repræsentere korpset i formelle beslutningsfora som bestyrelser eller råd
 • håndtere svære samtaler med frivillige i bestemte funktioner

Hvilke af disse arbejdsformer, der kommer til at præge dit arbejde, kan du i høj grad selv have medindflydelse på.

Tidsforbrug

Menige hovedbestyrelsesmedlemmer kan forvente at bruge cirka en weekend om måneden samt enten et aftenmøde næsten hver uge eller en lang dag om måneden på mødet i relation til HB-arbejdet. Ugentlige aftenmøder foregår ind imellem på skype alt efter omstændighederne. Ud over mødetiden kan du forvente at bruge 4-6 timer om ugen foran computeren på forberedelse og mails – eller i telefonen. Medlemmer af formandskabet bruger mere tid end øvrige HB-medlemmer.

Spørgsmål

Har du lyst til at høre mere om hovedbestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Christina Hald Ingerslev på tlf. nr. 2045 4905 eller chi@pigespejder.dk. Du kan også kontakte et andet hovedbestyrelsesmedlem, hvis du har mere lyst til det.

Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.