Bruges vi vores tid og penge på det rigtige?

30.01.2018

Vi skal kortlægge gruppernes behov og lade den undersøgelse være arbejdsgrundlag for den næste Hovedbestyrelse, der vælges på Delegeretmøde 5.-6. maj. Helle Ødum fra regionsledelsen i Kattegat ser også perspektiver i gruppernes egen økonomi, der kan komme hele landet til gode.


De grønne pigespejdere er nået til et punkt, hvor vi begynder at blive presset på ressourcer, både i form af hænder og økonomi til at føre alle de ønskede projekter og ambitioner ud i livet. Vi er derfor nødt til, at prioritere og udnytte vores ressourcer på dét, der er behov for, og dét der giver mening for flest mulig.

Jeg har forsøgt, at lave en løselig optælling af hvor mange, der er engageret i henholdsvis HB, RL, Teams, HR-ansvarlige og Gruppeudviklere, og de udgør alene ca. 90 – 100 frivillige (velvidende at flere af personerne er gengangere i de forskellige grupperinger). Derudover er der et stort antal frivillige, som er engageret i kurser, events, blade etc. For slet ikke at tale om de mange daglige ledere. Med andre ord, der er rigtig mange pigespejdere, som bruger rigtig mange timer hos De grønne pigespejdere. Men bliver alle disse timer brugt på det, vi har behov for? Hvad har vi behov? Og hvad koster det?

Alle holdninger skal ind i debatten

Her kommer debatten om brugen af vores fælles ressourcer ind i billedet. Debatten er i gang i mange forskellige fora – Hovedbestyrelsen, Topledelsen, NEKTAR og Korpsposten. Vi har allesammen mulighed for at give vores mening tilkende, og det er meget positivt. MEN det er kun nogle få pigespejdere, der deltager i debatten. Det betyder bl.a., at det billede vi sidder tilbage med, ikke nødvendigvis er repræsentativt for synspunkterne i korpset.

Jeg har på ingen måde de vises sten i forhold til, hvordan vi skal bruge vores tid og penge, men jeg tænker, at det er vigtigt, at finde ud af hvad grupperne har behov for i det daglige arbejde i form af f.eks. materialer, mærker, kurser, lønnede konsulenter etc. Resultatet af denne undersøgelse bør danne grundlag for den næste HB’s arbejde, og de eventuelle projekter, der igangsættes. Ligesom resultaterne bør bruges i forbindelse med evaluering af igangværende projekter og arbejdsopgaver – har vi behov for dem, og giver de værdi? Jeg tænker, at vi skal samle os om nogle få ”kerne” projekter af hensyn til både de menneskelige og økonomiske ressourcer.

Robin Hood-pulje finansieret af grupperne

Debatten om ressourcer bør også handle om hvordan, vi kan øge vores indtægter. Det kan virke lidt ironisk at korpset - det vil sige os alle sammen – mangler penge, mens grupperne samlet set har rigtig, rigtig mange penge stående i banken. Jeg mener naturligvis ikke, at vi skal have én stor fælles økonomi, men tænk hvad nogle af disse mange penge kunne gøre for fællesskabet og pigespejderarbejdet i Danmark. Kunne man forestille sig en ”Robin Hood-pulje” i en eller anden form?

En Hovedbestyrelse skal naturligvis være ambitiøs og sætte barren højt, men når det er sagt, skal den også kende organisationens ønsker og behov og prioritere disse i forhold til de tilgængelige økonomiske ressourcer på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. Man skal også have in mente, at en lang række opgaver skal/bør løses af lønnede medarbejdere, og egner sig ikke til at blive ”udliciteret” til frivillige.

Helle Ødum, Vorup-Kristrup gruppe og medlem af regionsledelsen i Kattegat 


Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.