Opdateringer på Medlemsservice - juni 2018

08.06.2018

12. juni kommer der opdateringer i Medlemsservice, som vil få betydning for dig som daglig bruger. Som konsekvens af persondataforordningen er der behov for at få genbekræftet samtykke til en del af de oplysninger, vi har registeret på vores medlemmer.


Samtykke

Første gang man logger ind på Medlemsservice vil man derfor blive mødt af et skærmbillede, hvor man skal sige ja eller nej til at vi må opbevare og bruge følgende oplysninger:

 

  • Portrætfotos
  • Helbredsoplysninger

 

Portrætfotos har hidtil været en del af den generelle fototilladelse, men med den nye persondataforordning præciserer vi, at det alene er portrætfotos, der skal afgives samtykke til, at vi må bruge i spejderregi. Det betyder også, at vi sletter alle nuværende positive fototilladelser, da vi ikke mener, de lever op til de nye regler. Tilladelse til at offentliggøre billeder fra aktiviteter er stadig muligt, så længe det ikke suppleres med navne på de personer der optræder på billederne og det er tydeligt, at det er aktiviteten, som er i centrum.

Helbredsoplysninger er følsomme oplysninger og persondataforordningen stiller krav om samtykke til, at vi opbevarer og behandler de oplysninger, som det enkelte medlem måtte afgive. Det betyder, at vi slår de to felter Sygdomme og Handicap sammen til ét felt på stambladet og den online indmeldelsesformular, som fremover vil hedde Specielle hensyn/særlige forhold. De oplysninger, der er tastet i de to nuværende felter, bliver gemt i det nye felt. Hvis et medlem efterfølgende siger nej til, at vi må gemme helbredsoplysninger, er det op til jer at slette eventuelle oplysninger samt sørge for, at der ikke noteres noget fremadrettet.

Online indmeldelse

Den online indmeldelsesformular bliver opdateret i overensstemmelse med ovenstående, så man som medlemmer eller forældre/værge skal give samtykke til offentliggørelse af portrætfotos og at helbredsoplysninger må opbevares og bruges, allerede når man vil melde sig selv eller sit barn ind som spejder.

Arrangementer og ture

Mange har oprettet spørgsmål om allergi og medicin i forbindelse med oprettelse af arrangementer i gruppen. De spørgsmål kan der nu sættes en udløbsdato på, så de indtastede oplysninger automatisk slettes efter et antal dage, man selv indtaster. Persondataforordningen stiller krav om, at vi kun opbevarer den type af data så længe, det er relevant, hvorfor man nu får mulighed for at slette den type besvarelser umiddelbart efter afholdt arrangement.

Børneattest

Det har længe været et ønske, at kunne slette en børneattest på personer, som ikke længere har en aktiv funktion i gruppen. Det betyder, at det fremover kun vil være muligt, at bestille børneattest på personer, der har en funktion, som kræver børneattest og for børn og pårørende vil fanebladet børneattest ikke længere være synligt. Som en overgangsordning til de personer der ikke opfylder ovenstående betingelse, som har en børneattest registreret, så oprettes der en funktion ”Børneattest påkrævet”. Den vil de pågældende personer automatisk blive tildelt, så vi ikke sletter børneattest på nogen i gruppen. Til gengæld får gruppen et bedre værktøj til at vedligeholde og rydde op i børneattester.


Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.