Hvad er persondata, og hvorfor er de vigtige for os?

Kom til infoaften om persondataforordningen (klik for læs mere og tilmelding)

Beskyttelse af persondata er ikke noget nyt i Danmark. Siden 2000 har alle danske virksomheder, der behandler persondata, haft et ansvar i forhold til overholdelse af persondataloven. Sanktionerne for manglende overholdelse har dog været få og små.

Det ændrer sig med den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj. Modsat den nuværende lovgivning bygger den nye danske persondatalov (som er lige på trapperne) på en forordning, hvilket betyder, at alle EU-lande vil være forpligtet til at efterleve de samme regler med kun få undtagelser.

Det er en stor fordel for alle os, der i den ene eller anden forbindelse afgiver persondata i og uden for Danmark, da vi nu får en større sikkerhed for, at vores personlige data behandles sikkert og kontrolleret selv i andre EU-lande. Og netop styrkelse af de registreredes rettigheder fylder meget i den nye forordning. Som vores verden bliver mere og mere digitaliseret, har vi brug for at kunne kontrollere vores egen data.

Forordningen handler altså ikke om os som organisation men om vores medlemmer og samarbejdspartnere, hvis persondata vi opbevarer. Det vigtigste at holde sig for øje er derfor også, at det er deres data, som vi låner i en begrænset periode og i den periode har vi ansvaret for at data behandles korrekt.

Har man ikke været opmærksom på reglerne under den nuværende lovgivning kan implementeringen af den nye forordning godt virke som en meget stor og uoverskuelig opgave. Den er dog ikke umulig, hvis man griber den lidt systematisk an. Det hjælper vi jer med gennem beskrivelser af forordningens principper og krav. Meget af det skrivearbejde, som forordningen lægger op til og kræver vil korpset kunne klare for jer og korpset vil ligeledes være behjælpelig med diverse tjeklister og skabeloner.

Hvad er persondata? (art. 4)

En personoplysning defineres som enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer, også selv om dette forudsætter kendskab til et personnummer, registreringsnummer eller lignende. Også oplysninger i form af f.eks. et billede eller et fingeraftryk er personoplysninger.

Forordningen skelner mellem følsomme og almindelige personoplysninger. Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Grundprincipper for behandling af persondata (art. 5)

Implementering af forordningens nye regler lægger op til en ændring i den måde vi håndterer persondata på og dermed også den måde vi tilrettelægger og udfører de daglige opgaver på.

I skal i grupperne og regionerne sikre jer at de personer der har adgang til og håndterer persondata kender de grundlæggende principper for god databehandling. Kogt helt ned til et par linjer lægger den nye forordning op til, at vi indsamler så få data som muligt og beholder dem så kort tid som muligt – så snart formålet med indsamlingen af data er opnået, skal vi i princippet skille os af med det igen. I de tilfælde hvor vi ikke arbejder efter grundprincipperne (og kan dokumentere det) skal vi have optimeret vores behandling.

Når vi behandler persondata skal vi følge disse regler:

·         Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed

Behandling af persondata skal være lovlig. For at være lovlig, skal behandlingen have såkaldt hjemmel i et af punkterne i forordningens artikel 6., som bliver uddybet under punktet ’Behandlingsbetingelser’. Behandlingen skal være rimelig og den skal være gennemsigtig, hvilket bl.a. betyder at de registrerede ikke må være i tvivl om at der behandles oplysninger om dem og hvad de bruges til. Hvordan du sikrer gennemsigtighed uddybes i afsnittet ’Den registreredes rettigheder’.

·         Formålsbegrænsning

Du må ikke have data liggende som du ikke har brug for – data som intet formål har. Den data du indhenter må desuden kun bruges til det formål du indhenter dem, da den registrerede skal kunne gennemskue hvad oplysningerne bliver brugt til.

·        Dataminimering

Du må kun indsamle den data der er relevant for dit formål. Du skal derfor overveje når du indsamler data om noget af det kan udelades pga. irrelevans for dit formål med indsamlingen. 

·         Rigtighed

Opbevarer du data der er urigtig/unøjagtige skal disse rettes (eller slettes) så snart du bliver bekendt med fejlen. Det samme gør sig gældende hvis henvendelsen kommer fra en registreret.

·       Opbevaringsbegrænsning

Du må kun opbevare data til det ikke længere har relevans i forhold til det formål du indsamlede det til. Du vil derfor skulle vurdere relevansen af den data du indsamler og løbende revurdere relevansen af oplysningerne i forhold til det oprindelige indsamlingsformål.

·        Integritet og fortrolighed

Oplysningerne skal beskyttes mod ubemyndiget eller ulovlig behandling, ødelæggelse og beskadigelse. Det er derfor vigtigt at du tager stilling til den tekniske sikkerhed og nøje overvejer hvem i gruppen eller divisionen der har adgang til data.

·         Ansvarlighed

Vi skal behandle persondata på ansvarlig vis og her kommer man rigtig langt ved hjælp af sin sunde fornuft. Du har som dataansvarlig ansvaret for og skal kunne dokumentere, at I overholder grundprincipperne.

Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.