Stab

Sammensætning af Staben

Det er kursuslederens opgave at sammensætte en stab, der som team kan løse opgaven. Ingen kan alt, men alle kan noget. Et godt team består der­for af en kursusleder og et antal instruktører og køkkenansvarlige samt evt. sjakfolk, der tilsammen kan løfte opgaven og levere et godt kursus.

Der er mange aspekter at tage i betragtning ved sammensætning af stab:

 •  Alle 4 adfærdspræferencer i DISC-modellen er dækket i et godt team.

 • Der er også personer til at dække alle teamroller: Idémand, opstarter, koordinator, analysator, organisator, kontaktskaber, specialist, afslutter og formidler (Belbins teamroller). Nogle personer kan godt have flere roller, så dette siger intet om teamets størrelse.

 • Instruktørerne skal have formidlingsevner, og tilsammen skal de have tilstrækkelig faglig viden om de emner, der skal undervises i. Alternativt kan man hente eksterne oplægsholdere ind.

 • Kursusstaben skal have hænder nok til at løfte opgaven, uden at den bliver så stor, at det er fællesskabet i staben, der bliver det vigtigste. Der skulle gerne være en god balance af begge dele.

 • En kursusstab bør have både garvede og uerfarne medlemmer. "Learning by doing" er et bærende princip, og det gælder også i vores lederuddannelse.

Intentant/køkkenmedhjælper

Download Intendantskema her

Instruktørgaver

For at lette arbejdet for trænerne har Uddannelsesteamet valgt, at korpskontoret hvert år indkøber en fælles instruktørgave, som man som kursusleder har mulighed for at rekvirere til at give til medlemmerne af staben. Gaverne skal bestilles hos info@pigespejder.dk senest 2 uger før kursusstart, hvor der også aftales afhentning. Alternativt kan kursuslederen selv købe instruktørgaver. Udgiften for instruktørgaver (100 kr.) medregnes i regnskabet for kurset. 

Rekruttering af stabsmedlemmer

Når man som kursusleder skal sammen­sætte en stab, vil man ofte vælge at spørge personer i sit eget spejdernetværk eller fra tidligere kurser. Man kan også kontakte Korpskontoret på info@(if you can see this please update your browser)pigespejder.dk der har adgang til alle instruktørudtalelserne. Der kan f.eks. være en instruktør, der har brug for at komme med i staben på netop et kursus som dit for at kunne komme videre i sin egen træneruddannelse.

Jobportalen

For at synliggøre, at alle pigespejdere har muligheden for at udvikle sig selv ved at lave kurser for andre, opfordres alle kursusledere til at lægge et jobopslag på jobportalen, hvori relevante personer opfordres til selv at ansøge om at komme med i staben.

Instruktørudtalelser

Det er trænerens opgave som kursusleder at give de øvrige stabsmed­lemmer tilbagemelding på deres præstation. Optimalt set sker det både løbende og under de daglige stabsmøder men også i en udtalelse, som udfyldes efter kurset via dette udtalelsesskema for kommende trænere og indsendes til info@(if you can see this please update your browser)pigespejder.dk.

Der sendes også en kopi af udtalelsen til den enkelte instruktør.

Udtalelsen bør bl.a. omhandle instruktørens evne til:

 • i samarbejde med andre at planlægge, evaluere og perspektivere et modul eller en instruktion
 • selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre et modul eller en instruktion
 • at anvende forskellige pædagogiske metoder
 • at klare uventede situationer
 • at løse administrative opgaver
 • at samarbejde med andre

Derudover instruktørens:

 • Personlige fremtræden
 • Særlige interesseområder

Endelig skal træneren overveje, om instruktøren fremover vil kunne lede et kursus hos De grønne pigespejdere i overensstemmelse med korpsets ideologi, formål og arbejdsmetoder.

Disse udtalelser indgår i den indstilling, der laves til hovedbestyrelsen, hver gang hovedbestyrelsen skal beslutte, om man vil udnævne en ny træner.

Det er derfor vigtigt, at man som træner er ærlig, når man skriver udtalelser – både for korpsets og for den enkelte instruktørs skyld.

Bookmark and Share

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du at vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies for at få hjemmesiden til at fungere, for at lette brugen af den, til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Du kan sige 'nej tak til cookies' her, eller du kan læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.
læse her, hvis du vil vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem.

Klik her for at aktivere brugen af cookies og lukke denne meddelelse.