Coronas betydning for pigespejdernes aktiviteter

23.04.2020

Opdateret 27. februar 2021

På denne side opdaterer vi løbende om corona-pandemiens betydning for  gruppernes lokale spejderarbejde og for vores nationale aktiviteter. Seneste nyt står øverst.

Genåbning af fysiske spejderaktiviteter den 1. marts 2021

Fra mandag den 1. marts 2021 må vi igen mødes til fysiske spejdermøder. Vi har fået de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet og de vigtigste punkter er:

  • Vi må mødes til UDENDØRS spejderaktiviteter med op til 25 personer inkl. ledere. Der er ikke en aldersbegrænsning, som vi har haft tidligere.
  • Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem hver person. Der kan dog udføres aktiviteter, hvor man har direkte berøring med andre. Her skal man dog være ekstra opmærksom på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne.
  • Toiletter må holdes åbne, selvom de ligger i spejderhuset. Toiletter og fælles kontaktpunkter som fx lyskontakter og dørhåndtag skal rengøres en gang dagligt.
  • Det er muligt at overnatte i telte og shelters med 2 meters afstand mellem spejderne.
  • Der er IKKE krav om negativ coronatest inden hvert spejdermøde.

Derudover skal man selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis man har symptomer, nyse i ærmet, bruge håndsprit osv.

Læs Korpsets retningslinjerne for spejderaktiviteter herunder.

Generelle retningslinjer

pdf Korpsets retningslinjer for spejderaktiviteter VIS PDF
pdf Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsaktiviteter udendørs VIS PDF
pdf Sundhedsstyrelsens plakat - Forebyg smitte VIS PDF
pdf Sundhedsstyrelsens plakat - Bliv hjemme VIS PDF
pdf Plakat: Retningslinjer til udendørsaktiviteter i mindre grupper under corona VIS PDF

Hente-bringe-situationen

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Det betyder også, når pigespejderne bliver afleveret og afhentet. Er I så mange, at I er i risiko for at overskride antallet for forsamlingsforbuddet på hente/bringe-tidspunktet, skal I overveje, hvordan I kan sikre, at I ikke kommer over forsamlingsforbuddet. I kan fx dele jeres flok op i mindre grupper og tildele hver gruppe en tidslomme, hvor de kan afleveres og hentes. Fx med 5-10 minutters mellemrum.

Spejdergrupper har IKKE de samme retningslinjer som skoler og institutioner. Vi har netop mere lempelige regler, fordi det er en prioritet at holde gang i foreningslivet og myndighederne har en tiltro til, at vi tilrettelægger aktiviteter forsvarligt.

Møder i bestyrelser, teams m.fl.

Ledermøder, gruppebestyrelsesmøder, møder i teams og arbejdsgrupper er underlagt lukningen af indendørs foreningsaktiviteter og  forsamlingsforbuddet på 5 personer. Dette gælder foreløbig frem til den 5. april 2021.

Vi opfordrer til, at I afholder møder online, så vidt det er muligt.

Dispensation til afholdelse af digitale generalforsamlinger

Gruppernes generalforsamlinger skal være afholdt inden 1. juli 2021.

Hvis I pga. forsamlingsforbuddet ikke kan afholde jeres generalforsamling fysisk, har Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Hovedbestyrelsen givet dispensation til at generalforsamlingen kan afholdes digitalt – helt eller delvist.
DUF og korpset anbefaler dog fortsat at generalforsamlinger så vidt muligt afholdes fysisk, når forsamlingsforbuddet igen tillader samling i større forsamlinger.

Hvis I vælger at afholde online generalforsamling skal I overveje, om I kan skyde nogle ikke-presserende punkter indtil, at I kan mødes fysisk og afholde en ekstraordinær generalforsamling om disse punkter.

Hvis I vælger at afholde generalforsamling online er det gruppebestyrelsens ansvar at alle medlemmer, der ville have deltaget i en fysisk generalforsamling, også kan deltage i online generalforsamling. Husk at generalforsamlingen skal indkaldes med det sædvanlige varsel på 1 måned.

Ved indkaldelse til online generalforsamling er nedenstående forhold særligt vigtige for jeres forening og for bestyrelsens forberedelse af mødet:

  1. Ved indkaldelse til mødet angiver I tydeligt hvilke procedurer der gør sig gældende for udtalelser, frister, dagsorden og stemmeafgivning
  2. I giver mulighed for, at medlemmerne kan debattere dagsordenens punkter på mødet
  3. I benytter et system, der gør det muligt at kontrollere stemmeafgivning, tilstedeværelse og gennemførsel af dagsordenens punkter og som sikrer, at dirigenten har overblik over dette. I skal være særligt opmærksomme på sikre en god procedure for skriftlige og hemmelige afstemninger.
  4. I skal så vidt muligt følge jeres forenings vedtægter for fysiske generalforsamlinger
  5. I skal sikre, at alle stemmeberettigede har adgang til det system I anvender på generalforsamlingen og samtidig være opmærksom på at ikke-stemmeberettigede personer ikke deltager.

Derudover henviser vi til DUFs øvrige retningslinjer og gode råd om online generalforsamling.

Gruppers økonomi under coronakrisen

Aflysninger og udsættelser af både egne og lokale arrangementer skaber stor usikkerhed om økonomien i mange spejdergrupper. Vi har samlet et overblik over, hvordan I som spejdergruppe er stillet økonomisk under corona-krisen.

Følg med på coronasmitte.dk

Vi opfordrer alle vores spejdergrupper om at holde sig opdateret på den officielle side coronasmitte.dk og generelt følge myndighedernes retningslinjer.

De vigtigste råd til at undgå smitte

Sådan kan du tale med børn om corona

Sundhedsstyrelsen har lavet to små film med anbefalinger til, hvordan forældre og voksne, der har med børn at gøre kan tale med børnene om corona-virus.

Se filmene her (åbner link)

Vi følger udmeldingerne fra officiel hånd og opdaterer pigespejder.dk med seneste nyt, hvis der er ændringer i ovenstående.

#pigespejdLIGENU er De grønne pigespejderes aktiviteter og fællesskab under corona-pandemien. Det er sådan vi mærker, at vi er en del af Danmarks stærkeste fællesskab for piger – også selv om vi ikke kan mødes som vi plejer.
Følg hashtagget på Facebook og Instagram  og find aktiviteter på pigespejder.dk/ligenu

Pigespejderne anbefaler...

Som en hjælp til de mange familier, der er hjemme med børn i alle aldre i denne tid, har vi samlet en række aktiviteter til store og små børn.