Varighed 30-60 min, 60+ min

Forberedelsestid 30 minutter

Udendørs, gerne i et fuglereservat eller et andet sted, hvor man kan finde mange fugle

Underemne: Naturens dyr

Formål med aktiviteten

Pigerne skal ud og se på fugle. Fugle er spændende og dragende, og så kan de flyve, hvilket nogle gange kan gøre det svært at få dem at se tæt på, men her skal I tale om hvilke fugle kan I finde, hvad hedder de, hvad spiser de og hvor sover de.

Materialer

• Kikkerter (hvis I kan skaffe nogle)
• Fuglebøger
• Print af trækfuglespil
• Terning
• Blok til at holde styr på point

Sådan gør du

1. Aktiviteten afhænger meget af, hvor I er, og om I har en, der ved noget om fugle. Hvis I kan skaffe en fuglekender (en forælder, en naturvejleder fra kommunen eller noget helt tredje) vil det være en kæmpe fordel.
2. Tag ud til fuglestedet og se, hvad I kan se af fugle. Lad pigerne kigge i kikkerterne og snak om hvad I ser. Hvad er særlige kendetegn ved de forskellige fugle.
3. Hold gerne en lille pause fra fuglekiggeriet og snak lidt overordnet om fugle, hvorfor har de fjer, hvorfor fryser de ikke i vandet, hvorfor flyver nogle fugle mod syd, når det bliver vinter i Danmark og andre spørgsmål som dette. Husk at det skal være spændende for børnene, så vis dem billeder af de forskellige fugle og andre billeder, der giver mening i snakken.
4. I kan evt. slutte dagen af med at spille trækfuglespillet. I finder regler og spilleplade på følgende link https://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/om_fvf/pdf_dokumenter/svalespil_DK_LO.pdf