Delegeretmøde 2020

Her på siden kan du løbende finde mere info om Delegeretmødet – De grønne pigespejderes generalforsamling.

Materiale til digitalt Delegeretmøde den 28. november

Mødematerialet udkommer kun digitalt. Ønsker du at korpskontoret printer og sender det til dig, kan du tilkøbe dette for 106 kr. ved din tilmelding. Prisen dækker udgifterne til print og forsendelse.

Link til testmøde

Fredag den 27. november kan du teste din forbindelse til Zoom via dette link.

Delegeretmødet afholdes over to omgange pga.  coronasituationen

Som konsekvens af myndighedernes stramning af forsamlingsforbuddet den 23. oktober og det tydelige budskab om at begrænse social kontakt, har Hovedbestyrelsen besluttet at dele afholdelsen af Delegeretmødet i to.

Hovedbestyrelsen og arbejdsgruppen for Delegeretmøde har kigget ind i mange forskellige scenarier, men som coronasituationen ser ud nu, kan vi ikke forsvare at samle pigespejdere fra hele landet til demokratifest.

Derfor mødes vi online lørdag den 28. november og afholder første del af Delegeretmødet. Her vælger vi ny hovedbestyrelse, behandler beretning, regnskab og budget. Vi kalder det, den bagudskuende del af Delegeretmødet.

Til juni, på en endnu ikke fastsat dato, er det vores håb, at vi kan mødes fysisk og holde den demokratifest, som vi plejer. Også selvom det nok bliver med en ny plejer. Her debatterer vi, som vi har tradition for i vores korps og her stemmer vi endeligt om de forslag, som der er indkommet. Både vedtægtsændringer, henstillinger og øvrige indkomne forslag.

Det er vigtigt at sige, at det på ingen måde er et ønskescenarie for Hovedbestyrelsen. Der er et stort ønske om at kunne tage livlige debatter, men de corona-restriktioner, der er sat op på nuværende tidspunkt gør det vanskeligt. Derfor er beslutning om opdeling truffet for at give plads til god demokratisk debat, når vi kan være sammen fysisk.

Hvordan kommer online DM til at foregå?

Når vi skal afholde første del af Delegeretmødet den 28. november, kommer det til at foregå online, så hver deltager sidder hjemme og følger med på skærmen.

Mødet vil foregå via livestream, hvor der bliver mulighed for at man hjemmefra kan stille spørgsmål til de fremsatte punkter. Afstemningerne kommer også til at foregå online.

Hvad skal jeg bruge for at deltage i delegeretmødet?

For at tilgå og deltage i den digitale del af delegeretmødet, er det vigtigt at du har adgang til:

  • Computer med stabil internetforbindelse
  • Webkamera
  • Høretelefoner
  • Mikrofon (evt. i forbindelse med dine høretelefoner)

Hvem kan deltage?

Vi følger naturligvis vores vedtægter og åbner livestreamen op for både delegerede og øvrige medlemmer. Dog kræver det tilmelding til Delegeretmødet at deltage både med og uden stemmeret.

Tilmeldingen er åben og tilmeldingsfristen er den 22. november. Det er ikke muligt at eftertilmelde sig.
Find tilmeldingen her.

Følg med på Facebook

facebookbegivenheden bliver du klædt på til at deltage i Delegeretmødet 2020. Her får du mulighed for at lære kandidaterne til Hovedbestyrelsen at kende, du kan stille spørgsmål til planlægningsgruppen bag DM og holde dig  opdateret med det nyeste information.

Dokumenter til DM2020

pdf Stemmeopgørelse DM2020 VIS PDF
word Opstillingsliste DM2020 Download
word Bekræftelse på kandidatur til HB - DM2020 Download
word Skabelon for henstillinger og vedtægtsændringer - DM2020 Download

Opgavebeskrivelse til Hovedbestyrelsesmedlemmer

De nuværende medlemmer af Hovedbestyrelsen har formuleret en opgavebeskrivelse over de opgaver, du har som medlem af De grønne pigespejderes Hovedbestyrelse. Læs den, hvis du overvejer om du selv eller en du kender skal stille op til Hovedbestyrelsen.

Se opgavebeskrivelsen for HB (åbner pdf)

OBS: Fristen for at melde sig som kandidat til Hovedbestyrelsen er overskredet. Det er nu Hovedbestyrelsens ansvar at finde den sidste kandidat til opstillingslisten.