Delegeretmøde 2020

Her på siden kan du løbende finde mere info om Delegeretmødet – De grønne pigespejderes generalforsamling.

OBS: Ændringer på grund af Covid-19

De grønne pigespejderes Delegeretmøde er rykket til 28.-29. november 2020 på grund af corona. Det betyder, at vi starter forfra på fristerne. Alle pigespejdere har altså mulighed for at stille kandidater og forslag til både vedtægter og øvrige indkomne forslag indtil den 28. august 2020.

Der indkaldes på ny til Delegeretmøde på hjemmesiden ultimo juli 2020. Her opdateres også antal delegerede.

Stillede forslag gælder stadig

De forslag, der allerede er kommet ind, vil blive behandlet og det er ikke nødvendigt at indsende dem igen, ligesom det ikke er nødvendigt at lave nye opstillingslister til kandidaterne.

Der er er indkommet 41 forslag til vedtægtsændringer, 10 henstillinger og et forslag til ny strategi.

Hvis du vil stille et forslag eller stille op til Hovedbestyrelsen har du mulighed for det frem til 28. august 2020.

Nuværende Hovedbestyrelse bliver siddende

Den nuværende Hovedbestyrelse bliver naturligvis siddende frem til Delegeretmødet i november. Den følgende periode vil være tilsvarende forkortet, da vi fremadrettet stadig ønsker at holde fast i at afholde Delegeretmøde hvert andet år i maj, som vi har tradition for.

Dokumenter til DM2020

word Opstillingsliste DM2020 Download
word Bekræftelse på kandidatur til HB - DM2020 Download
word Skabelon for henstillinger og vedtægtsændringer - DM2020 Download

Opgavebeskrivelse til Hovedbestyrelsesmedlemmer

De nuværende medlemmer af Hovedbestyrelsen har formuleret en opgavebeskrivelse over de opgaver, du har som medlem af De grønne pigespejderes Hovedbestyrelse. Læs den, hvis du overvejer om du selv eller en du kender skal stille op til Hovedbestyrelsen.

Se opgavebeskrivelsen for HB (åbner pdf)

OBS: Husk der er frist for at melde sig som kandidat den 28. august 2020.