Indkaldelse til Delegeretmøde 2020

Opdatering:

København, den 28. oktober 2020

Med begrundelse i corona-restriktionerne har Hovedbestyrelsen besluttet at ændre formen for afholdelse af delegeretmødet.

Delegeretmødets første del afholdes online den 28. november 2020 med følgende punkter til behandling:

1) Valg af 2 dirigenter
2) Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet
3) Valg af valgtilforordnede
4) Godkendelse af beretning
5) Godkendelse af regnskab
6) Fremlæggelse af forslag til budget for året efter delegeretmødets afholdelse (år 1) og overslag for det følgende år (år 2) ,
10) Valg af 7 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt minimum 2 suppleanter
11) Valg af revisor

Øvrige punkter behandles på Delegeretmødets anden del ved fysisk fremmøde på en endnu ikke fastsat dato i juni 2021. Så snart datoen er fastsat meldes den bredt ud via korpsets kanaler.

Indkaldelse:

København, den 28. juli 2020

Hermed indkaldes til ordinært delegeretmøde for De grønne pigespejdere. Delegeretmødet finder sted på Hotel Nyborg Strand den 28.-29. november 2020.

Delegeretmøde har følgende dagsorden:

 1. Valg af to dirigent(er)
 2. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet
 3. Valg af valgtilforordnede
 4. Godkendelse af beretning
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Fremlæggelse af forslag til budget for året efter delegeretmødets afholdelse (år 1) og overslag for det følgende år (år 2).
 7. Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter
 8. Indkomne forslag
 9. Afgørelse af indankede sager
 10. Valg af 7 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt af minimum 2 suppleanter
 11. Valg af revisor(er)
 12. Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt
 13. Eventuelt

Forslag til kandidater til hovedbestyrelsen og forslag til delegeretmødets dagsorden kan indsendes til hovedbestyrelsen indtil 3 måneder før delegeretmødet, dvs. senest 28. august 2020, af én af følgende:

 • Regionsledelse eller gruppebestyrelse
 • Mindst 10 medlemmer jf. vedtægternes §4 i forening
 • Hovedbestyrelsen

Se vedtægternes §10 for fulde regler vedr.  indsendelse af forslag til delegeretmødets dagsorden og opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen.

Nedenfor, kan du i dokumentet Antal stemmer pr. gruppe, se hvor mange stemmer jeres gruppe har til rådighed til Delegeretmøde 2020.

Dokumenter til indkaldelsen

Her finder du dokumenter der relaterer sig til indkaldelsen

pdf Stemmeopgørelse DM2020 VIS PDF
pdf Vedtægter VIS PDF