Delegeretmøde 2. del - DM2021

Coronarestriktionerne i 2020 gjorde, at vi ikke kunne mødes fysisk til det planlagte og vedtægtsbestemte Delegeretmøde 2020. Derfor mødtes delegeretforsamlingen til online delegeretmøde med en forkortet dagsorden.
Delegeretforsamlingen godkendte, at der i 2020 alene blev behandlet de bagudskuende punkter på dagsordenen samt valg til hovedbestyrelsen, mod at de sidste dagsordenspunkter behandles i juni 2021.

Derfor afholder vi den 12.-13 juni 2021 Delegeretmøde 2021, hvor vi behandler de dagsordenspunkter, som ikke blev behandlet i 2020. Blandet andet skal vi gennemgå vedtægtsændringer og strategi for de kommende år. Se indkaldelsen og flere informationer herunder.

Hvad blev egentlig besluttet på DM2021

Fik du ikke noteret alle beslutningerne, som blev truffet på Delegeretmøde 2021? Du kan læse om beslutningerne i Handoutet fra Delegeretmøde 2021 herunder.

pdf Handout fra Delegeretmødet 2021 VIS PDF

Delegeretmødets dokumenter

Herunder finder du de dokumenter, som vi skal bruge under Delegeretmøde 2021.

Læg mærke til, at dagsordenen er forkortet i forhold til det der står beskrevet i vedtægterne, da vi behandlede dele af dagsordenen i november 2020.

Vær opmærksom på, at tidspunkterne i programmet er vejledende, da dagsordenspunkterne kan tage kortere eller længere tid at behandle.
Delegeretmødet afsluttes først, når alle dagsordenspunkterne er behandlet, uanset tidspunkterne angivet i programmet.

Derudover finder du forslag forretningsordenen, de indkomne forslag til ændringer i korpsets vedtægter og forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab.

pdf Program for Delegeretmøde 2021 VIS PDF
pdf Dagsorden for Delegeretmøde 2021 VIS PDF
pdf Forslag til forretningsorden for DM2021 VIS PDF
pdf Forslag til ændringer i korpsets vedtægter og henstillinger til DM2021 VIS PDF
pdf Forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab VIS PDF
pdf Sammenligning af forslag omhandlende uniformering VIS PDF
pdf Sammenligning af forslag om gruppers generalforsamling VIS PDF
pdf Ændringsforslag til Forslag til ændringer i Vedtægter for De grønne pigespejdere VIS PDF

Coronaretningslinjer

Der er krav om gyldigt coronapas for at deltage i Delegeretmøde 2021. Coronapasset skal være gyldigt i hele perioden vi holder Delegeretmøde.

Læs mere om det og hvordan vi i øvrigt håndterer Corona på siden her.

DM2021 bliver ikke livestreamet og det vil ikke være muligt at afgive stemme uden at deltage på det fysiske delegeretmøde.

Intro til nye delegerede

Lørdag kl. 9.30 afholder dirigenterne en halv times introduktion til nye delegerede. Vi taler, hvordan vi afgiver stemmer, laver ændringsforslag til forslag og generelt om, hvordan korpsets demokrati føres ud i livet på DM2021.

Tilmelding til Delegeretmøde

Tilmeldingsfristen er overskredet. Det er desværre ikke muligt at blive eftertilmeldt.

Indkaldelse til Delegeretmøde 2021

København, den 10. februar 2021

Hermed indkaldes til fortsat ordinært delegeretmøde 2021 for De grønne pigespejdere til afholdelse på Hotel Nyborg Strand den 12.-13. juni 2021 .

Med baggrund i delegeretforsamlingen 2020’s godkendelse af behandlingen af delegeretmødets dagsordenspunkter indkaldes mødet med forkortet dagsorden.

Dagsorden for Delegeretmøde 12.-13. juni 2021

1) Valg af to dirigenter
2) Vedtagelse af delegeretmødets forretningsorden
3) Valg af valgtilforordnede
7) Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter
8) Indkomne forslag
9) Afgørelse af indankede sager
12) Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt
13) Eventuelt

Forslag til delegeretmøde

Fristen for at indsende forslag til vedtægtsændringer og henstillinger udløb 12. marts. Herunder kan du se det samlede katalog over ændringsforslag, som vi skal diskutere til Delegeretmøde (åbner pdf). Se også forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab.

Delegerede

Nedenfor, kan du i dokumentet Antal stemmer pr. gruppe, se hvor mange stemmer jeres gruppe har til rådighed til Delegeretmøde 2021.
Stemmeantallet er opgjort den 10. februar, samtidig med indkaldelsen.

Delegeretmødets dokumenter

word Skabelon for henstillinger og vedtægtsændringer 2021 Download
pdf Stemmeopgørelse DM2021 VIS PDF