Indkaldelse til Delegeretmøde 2021

København, den 10. februar 2021

Hermed indkaldes til fortsat ordinært delegeretmøde 2021 for De grønne pigespejdere til afholdelse på Hotel Nyborg Strand den 12.-13. juni 2021 .

Med baggrund i delegeretforsamlingen 2020’s godkendelse af behandlingen af delegeretmødets dagsordenspunkter indkaldes mødet med forkortet dagsorden.

Dagsorden for Delegeretmøde 12.-13. juni 2021

1) Valg af to dirigenter
2) Vedtagelse af delegeretmødets forretningsorden
3) Valg af valgtilforordnede
7) Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter
8) Indkomne forslag
9) Afgørelse af indankede sager
12) Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt
13) Eventuelt

Forslag til delegeretmøde

Fristen for at indsende forslag til vedtægtsændringer og henstillinger udløb 12. marts. Herunder kan du se det samlede katalog over ændringsforslag, som vi skal diskutere til Delegeretmøde (åbner pdf). Se også forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab.

pdf Forslag til vedtægtsændringer og henstillinger til DM2021 VIS PDF
pdf Forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab VIS PDF

Delegerede

Nedenfor, kan du i dokumentet Antal stemmer pr. gruppe, se hvor mange stemmer jeres gruppe har til rådighed til Delegeretmøde 2021.
Stemmeantallet er opgjort den 10. februar, samtidig med indkaldelsen.

Delegeretmødets dokumenter

word Skabelon for henstillinger og vedtægtsændringer 2021 Download
pdf Stemmeopgørelse DM2021 VIS PDF

Coronarestriktionerne i 2020 gjorde, at vi ikke kunne mødes fysisk til det planlagte og vedtægtsbestemte Delegeretmøde 2020. Derfor mødtes delegeretforsamlingen til online delegeretmøde med en forkortet dagsorden.
Delegeretforsamlingen godkendte, at der i 2020 alene blev behandlet de bagudskuende punkter på dagsordenen samt valg til hovedbestyrelsen, mod at de sidste dagsordenspunkter behandles i juni 2021.

Den 12.-13. juni 2021 forventer vi, at vi igen kan mødes fysisk. Derfor afholder vi Delegeretmøde 2021, hvor vi behandler de dagsordenspunkter, som ikke blev behandlet i 2020. Blandt andet skal vi gennemgå vedtægtsændringer og strategi for de kommende år.