Forsamlingshus 4: Enkel og transparent administration både i grupper og nationalt

06. maj 2021 kl. 19:00 - 06. maj 2021 kl. 21:00 Zoom

Varm op til Delegeretmøde med fire virtuelle forsamlingshuse
Topledelsen – hovedbestyrelsen og regionsledelserne – ønsker i tiden frem
til Delegeretmøde at give alle pigespejdere mulighed for at mødes virtuelt og
diskutere de emner, som vi skal stemme om til Delegeretmøde. Vi kalder det et
virtuelt forsamlingshus og her kan du høre hvad andre pigespejdere mener om et givent emne og danne dig din egen mening.

Forsamlingshusene giver mere tid til hvert enkelt emne, end vi har mulighed
for på Delegeretmøde – og sammen kan vi blive klogere.

Forældre til pigespejdere er også velkomne til at tilmelde sig forsamlingshusene.

Der er fire forsamlingshuse i alt.

Forsamlingshus 4: Enkel og transparent administration både i grupper og nationalt

En del af de indkomne forslag knytter sig til forhold af mere administrativ
karakter. Det betyder dog på ingen måde, at det ikke er relevant at diskutere
om fx Spilopspejdere skal have status af en egentlig enhed. Fordi heri ligger
også spørgsmål om kontingent og medlemstilbud i øvrigt. Det er en blandet
landhandel af §7, §8 og §21 som vi kigger nærmere på i dette forsamlingshus.

De konkrete forslag til vedtægtsændringer, der ligger til grund for temaet på Forsamlingshus 4, er:

  • Gruppens generalforsamling: Forslag til vedtægtsændring 1-5
  • Spilop: Forslag til vedtægtsændring 31-32 og henstilling 8
  • Ophævelse af korpset: Forslag til vedtægtsændring 33-35
  • Kurser: Henstilling 6 og 7
  • Forsikringsforhold: Henstilling 9
TILMELD DIG HER