Varm op til Delegeretmøde med vore fire online forsamlingshuse

25. marts 2021 kl. 19:00 - 06. maj 2021 kl. 21:00

Regionsledelserne og Hovedbestyrelsen inviterer sammen til fire online forsamlingshuse, hvor vi skal tale om temaerne fra de indkomne forslag til vedtægtsændringer og henstillinger til Delegeretmøde i juni.

Vi vil opfordre alle til at bruge fire aftener på at mødes i det digitale forsamlingshus og blive klædt godt på til de demokratiske drøftelser på Delegeretmøde.

Datoerne er på plads – temaerne til de forskellige forsamlingshuse kommer snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu:

  • 25. marts
  • 7. april
  • 20. april
  • 6. maj

–> alle dage kl. 19-21.

Følg med på pigespejdernes kanaler for mere info om tilmelding og temaer.