Generalforsamling he grønne pigespejdere i Hedensted

27. maj 2021 kl. 18:00:00 - 27. maj 2021 kl. 18:30:00 Hedensted, Kirkegade 16, 8722 Hedensted
Kære alle.

Kom og deltag i årets generalforsamling ved de grønne Pigespejdere i Hedensted  torsdag den 27. maj 2021 kl. 18 til 18.30 udenfor på Kastaniehøj. Vi opfordrer til, at kun en forælder per medlem møder op (Husk tilmelding). Hvis coronarestriktionerne forhindrer en fysisk generalforsamling, holdes den online.

 
Dagsorden
1.       Beretning
2.       Godkendelse af revideret årsregnskab
3.       Valg af forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen blandt forældre til gruppens medlemmer under 16 år
           og eventuelle andre interesserede
4.       Indkomne forslag
5.       Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode

Indkomne forslag skal være grupperådsformand Elisabet Hyttel i hænde senest 5. maj 2021.

Forslag kan mailes til edhyttel@gmail.com


tilmelding på : pigespejder.dk/hedensted
TILMELD DIG HER