Bliv ungdomsdelegeret på WAGGGS’ verdenskonference

Opgave

Som ungdomsdelegeret for De grønne pigespejdere på WAGGGS’ Verdenskonference bliver du en del af den danske delegation sammen med to andre pigespejdere samt repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps og Danske Baptisters Spejderkorps. Vi forventer, at du i samarbejde med IC’erne, Vice IC’erne samt andre ungdomsdelegerede, kan indgå i spejderpolitiske debatter og beslutninger.

Verdenskonferencen svarer lidt til vores eget Delegeretmøde – men på verdensplan. Konferencen afholdes hvert tredje år, hvor vi fastlægger den kommende strategi og vælger bestyrelsesmedlemmer til WAGGGS’ World Board.

Programmet vil indeholde en kombination af formelle samlinger, mindre møder med andre delegationer, sociale aktiviteter og workshops.

Varighed

Verdenskonferencen foregår i år på Cypern fra den 25/07 til den 31/07. Inden konferencen kommer vi til at afholde forberedelsesmøder den 10. juni og den 18. juni, samt nogle online møder, sammen med den danske delegation, som vi forventer at du i videst muligt omfang kan deltage i. De grønne pigespejdere dækker rejse- og opholdsomkostninger.

Antal personer vi søger

Vi søger 1 person i alderen 18-25 år.

Hvad forventer vi af dig

Konferencen kommer til at foregå på engelsk, derfor er det et krav, at du taler og læser engelsk på et godt niveau. Dertil vil det være godt, hvis du er tryg ved at indgå i samtaler og debatter blandt mange nye bekendtskaber fra mange forskellige lande. Samtidig er vi helt med på, at rigtig mange ting vil være nye, og at der naturligvis bliver mange indtryk at tage ind. Vi lover at gøre vores bedste for at klæde dig godt på, både inden og undervejs på konferencen. Det vigtigste er, at du har lyst til at bruge dit pigespejdermod til at tage udfordringen op, og at du vil lytte interesseret og være med til at tage stilling til de ting, der er på dagsordenen. Vi forventer, at du vil deltage engageret i arbejdet før, under og efter konferencen, ligesom vi håber, at du kan have lyst til at løfte opgaver for De grønne pigespejdere på nationalt eller internationalt niveau i fremtiden. Derudover kunne det være virkelig fedt, hvis du vil være med til at opdatere De grønne pigespejderes sociale medier, så vi kan vise vores medlemmer, hvad man får ud af at deltage på internationale events og konferencer.

Kompetencer du får

Du får et godt indblik i, hvad der rører sig i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), og du får mulighed for at påvirke den internationale politiske dagsorden. Du vil få et bredt netværk blandt de internationale spejderkorps, hvoraf du kommer til at samarbejde med store dele af dem. Desuden får du i høj grad mulighed for at øve dit engelske sprog.

Arbejdsform

Kontaktperson

Deputy International Commissioner Amalie Domino, tlf 2670 2534

Ansøgningsfrist

20230301