Ungdomsdelegeret på Nordisk Spejderkonference i maj 2024

Opgave

Som ungdomsdelegeret for De grønne pigespejdere på Nordisk Spejderkonference bliver du en del af den danske delegation sammen med to andre pigespejdere samt repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og KFUM-Spejderne.
Nordisk Spejderkonference svarer lidt til vores eget delegeretmøde, men på nordisk plan. Konferencen afholdes hvert tredje år, og det er her vi sætter rammerne for det fællesnordiske spejdersamarbejde de næste tre år: vi fastlægger den kommende strategi, og vi debatterer, planlægger og vidensdeler mellem de mange spejderkorps i Norden.

Programmet vil indeholde en kombination af formelle møder, sociale aktiviteter og workshops, og vi forventer, at du i samarbejde med IC’erne, Vice IC’erne samt andre ungdomsdelegerede, kan indgå i spejderpolitiske debatter og beslutninger.

Varighed

9/5-24 - 12/5-24

Antal personer vi søger

Vi søger én pigespejder i alderen 16-25 år

Hvad forventer vi af dig

Konferencen kommer til at foregå på både de nordiske sprog og engelsk, derfor er det et krav, at du taler og læser engelsk på et godt niveau. Dertil vil det være godt, hvis du er tryg ved at indgå i samtaler og debatter blandt mange nye bekendtskaber fra mange forskellige lande. Samtidig er vi helt med på, at rigtig mange ting vil være nye, og at der naturligvis bliver mange indtryk at tage ind. Vi lover at gøre vores bedste for at klæde dig godt på, både inden og undervejs på konferencen. Det vigtigste er, at du har lyst til at bruge dit pigespejdermod til at tage udfordringen op, og at du vil lytte interesseret og være med til at tage stilling til de ting, der er på dagsordenen. Vi forventer, at du vil deltage engageret i arbejdet før, under og efter konferencen, ligesom vi håber, at du kan have lyst til at løfte opgaver for De grønne pigespejdere på nationalt eller internationalt niveau i fremtiden. Derudover kunne det være virkelig fedt, hvis du vil være med til at opdatere De grønne pigespejderes sociale medier, så vi kan vise vores medlemmer, hvad man får ud af at deltage på internationale events og konferencer.

Kompetencer du får

Du får et godt indblik i, hvad der rører sig i Norden og det nordiske spejderarbejde, og du får mulighed for at påvirke den nordiske politiske dagsorden, samt arrangementer på tværs af norden de næste tre år. Du vil få et bredt netværk blandt de nordiske spejderkorps, hvoraf du kommer til at samarbejde med store dele af dem. Derudover kommer du til at være en del af et åbenhjertigt kulturmøde, hvor du bliver klogere på både De grønne pigespejdere og de andre spejderkorps samt Danmark og de andre nordiske lande, og du får trænet dine nordiske og engelsksproglige kompetencer.

Arbejdsform

Kontaktperson

Amalie Domino, tlf 2670 2534

Ansøgningsfrist

20231210