Jonstrup

Gruppebestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen spiller du en vigtig rolle i din lokale gruppe. En rolle som giver dig mulighed for at præge gruppens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at du tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen og i dit lokale foreningsliv.

En gruppebestyrelse hos De grønne pigespejdere varetager helt overordnet gruppens tarv indadtil og udadtil og har ansvar for, at gruppens spejderarbejde lever op til korpsets vedtægter. Gruppebestyrelsen er en vigtig støtte for gruppens ledere, og sammen har I rige muligheder for at udvikle gruppen.

Gruppebestyrelsen består af en lederrepræsentant for hver enhed og forældrerepræsentanter.
I Gruppebestyrelsen lægges retningen for gruppens arbejde og udvikling.

I denne periode er der disse medlemmer af bestyrelsen i Jonstrup gruppe:

  • Majken Grünewaldt (gruppebestyrelsesformand), mor til Melina – senior
  • Mike Hynes, far til Idun – smutteflokken
  • Karina Egebjerg, mor til Malin og Ellie – spireflokken
  • Dorthe Hofman-Bang, mor til Anna – troppen
  • Lone Brøgger (kasserer), mor til Jenny – troppen
  • Dorthe Rich (gruppeleder)
  • Hanne Nørgård – tropleder
  • Monica Ingerslev – flokleder

Håndbog

Alle medlemmer af gruppebestyrelsen kan bruge korpsets Gruppebestyrelseshåndbog som en hjælp til arbejdet.
Læs håndbogen

Referater

Du kan få tilsendt referater fra gruppebestyrelsens møder ved at skrive til sekretær Monica Ingerslev