Børneattester

Som kursusleder på et kursus med deltagere under 15 år, har du ansvaret for, at alle i din Stab har en gyldig børneattest.

Senest seks uger før kursusstart skal du sende en liste med navne på alle i din stab til kursus@korpskontoret.dk. Korpskontoret vil herefter fortælle dig, hvilke stabsmedlemmer der evt. mangler en børneattest og som du derved skal rekvirere en børneattest på.

Du kan læse mere om børneattester her.