Deltagerbrev

Senest to uger inden kursusstart skal du sende et deltagerbrev til alle deltagere. Husk at bruge De grønne pigespejderes brevpapir.

Indhold

Brevet skal indeholde følgende:

  • “Vi glæder os til at se dig…”
  • Tid, dato og sted (adresse)
  • Program for kurset
  • Medbring
  • Evt. forberedelse til kurset
  • Andre praktiske informationer
  • Kontaktoplysninger til kursusstab både før og under kurset

Er der tale om et kursus for pigespejdere under 18 år, skal deltagermailen også sendes til deltagernes leder.

Dette giver (trop)lederen mulighed for at forberede deltageren på for­hånd, ligesom troplederen også vil have større viden om, hvad den unge del­tager faktisk har lært på kurset og derfor måske er mere tilbøjelig til at lade den nyuddannede ungleder få et lederansvar hjemme i gruppen.