Evaluering

Både deltagerne og staben skal evaluere kurset, da det er den måde, man måler effekten af kurset.

Refleksion

Når man faciliterer læring, er det et væsentligt element at give deltagerne tid og rum til undervejs i programmet at reflektere over egen læring. Det kan f.eks. gøres ved, at man giver deltagerne nogle spørgsmål, som de skal forholde sig til og i den forbindelse lave noter til sig selv.

Deltagerevaluering

Der findes mange forskellige evalueringsmetoder. Forsøg at bruge forskellige metoder i forskellige sammenhænge, og vær bevidst om, hvad formålet med evalueringen er, da man får forskelligt udbytte af evalueringen afhængigt af den valgte metode.

Stabsevaluering

Det anbefales, at man løbende evaluerer kurset, f.eks. ved det daglige stabsmøde, så man har mulighed for at justere programmet til de særlige behov og ønsker, som kursusdeltageren måtte have eller give udtryk for.

Efter kurset evaluerer staben kurset med udgangspunkt i egne observa­tioner og deltagernes evalueringer. Denne evaluering har til formål at bruge erfaringerne fra kurset til at gøre næste kursus endnu bedre.

Send evalueringen til bogholderi@pigespejder.dk senest 4 uger efter kurset (sammen med regnskabet).