Hyttebestilling

Det er kursuslederens ansvar at bestille hytte/kursussted, ca. seks måneder før kurset afholdes.

Kontrakten på leje af stedet kan du selv underskrive så længe beløbet ikke overstiger 25.000 kr. Er lejeudgiften højere end 25.000 kr., så skal sende kontrakten til bogholderi@pigespejder.dk, som vil sørge for underskrift og betaling af stedet. Husk at anføre, hvilket kursus hytten skal bruges til, så udgiften bliver ført på den rigtige konto.
Du skal altid huske at indlægge betalingen i dit budget og først indsende kontrakten til Korpskontoret, når udgiften er godkendt af din kontaktperson i ressourceteamet.

Korpsets kursusejendomme

Andre spejderhytter

Kurser må også gerne holdes andre steder. Du kan evt. kigge i Hyttefortegnelsen.

Vær så præcis som muligt, når du bestiller. Husk at kursusstedet først er bestilt, når du har fået en underskrevet kontrakt retur.

Nøgle

Sørg for at have styr på nøglen, så kurset kan komme i gang som planlagt!