Kursusbeviser

Alle kursusbeviser hos De grønne pigespejdere har et særligt format og trykkes derfor på korpskontoret. De bestilles mindst to uger i forvejen på kursus@korpskontoret.dk.

I forbindelse med bestillingen sendes:

  • Teksten til kursusbeviset
  • En oversigt over alle kursusmoduler
  • Kursusmodulernes varighed

Husk at kursus­moduler skal have et læringsmæssigt indhold, og at det gerne skal afspej­les i titlen (madlavning er f.eks. ikke et kursusmodul, med mindre det sættes ind i en læringsramme).

Husk at give Korpskontoret besked om hvilken adresse kursusbeviserne skal sendes til.

Prisen pr. kursusbevis er 5 kr. Beløbet medtages som en udgift på kursusregnskabet og bliver faktureret direkte af Korpskontoret i forbindelse med tryk af kursusbeviser.

Manglende gennemførelse af kursus

For bedre at kunne planlægge kurser fremadrettet orienteres korpskontoret om eventuelle afbud eller manglende fremmøde.
Definitionen på manglende gennemførelse af kursus er, hvis en tilmeldt deltager ikke får et kursusbevis. Dette gøres ved at sende en e-mail til kursus@korpskontoret.dk indeholdende navnene på de pågældende udeblevne eller hjemsendte kursister.

Sådan ser et kursusbevis ud.