Kursusdefinition

Kursustyper

Kurser adskiller sig fra andre arrangementer ved ikke kun at indeholde et oplevelseselement, men også læring og udvikling. Der lægges derudover vægt på formidling ved kompetenceudviklende kurser.

  • Ved oplevelse forstås at være med til noget eller at prøve noget
  • Ved læring forstås at tilegne sig viden om eller evner til noget
  • Ved udvikling forstås at forbedre sin viden om eller evner til noget
  • Ved formidling forstås at være i stand til at videregive viden, kundskab og holdninger

Hos De grønne pigespejdere tilbyder vi både lederkurser og kurser, der udvikler færdigheder. Vores kurser tilrettelægges i henhold til nedenstående retningslinjer:

Spejderkursus

Spejderfærdighedstræning, eks.
Klatrekursus, hvor kursusdeltagerene både
oplever, lærer og udvikler sig.

Lederkursus

Kompetenceudviklende kurser, eks. Klatreinstruktørkursus, hvor kursusdeltagerne både oplever, lærer og udvikler sig, men også lærer at videreformidle viden om klatring og kundskaben at klatre.

Kursusmodul

Færdigheds- og kompetencetræning af
mindst 2 timers varighed, som kan indgå i begge af ovenstående eksempler eller som
del af et arrangement, event eller lejr.

Læringsprogression

Vi arbejder med læring på forskellige niveauer. Alt efter, hvem kursusdeltagerne er, og hvad stoffet er, vil det være forskelligt, hvor godt deltagerne skal kunne stoffet.

Det, en patruljeleder skal opleve, skal en tropleder måske kunne udvikle, mens en instruktør eller træner skal kunne formidle det.

Tænk på OLAF for at huske de fire niveauer af læring, vi arbejder med:

  • Ved Oplevelse forstås at være med til noget eller at prøve noget
  • Ved Læring forstås at tilegne sig viden om eller evner til noget
  • Ved Anvende forstås at have opnået så stor viden om eller evner til noget, at man selvstændigt og bevidst kan anvende denne viden i praksis
  • Ved Formidling forstås at være i stand til at videregive viden, kundskab eller holdninger