Kursuskøreplan

Du kan bruge kursuskøreplanen som en kronologisk tjekliste, i forbindelse med dit kursus. Hvert punkt er uddybet i andre kapitler i Kursushåndbogen.

Kontakt Uddannelsesteamet for at få tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen fra Uddannelse skal godkende kursusindhold, program samt den dato, di vil afholde kurset.

Skriv til: uddannelse@pige­spejder.dk

  • Læs Projektguiden igennem
  • Sammensæt din Stab og planlæg stabsmøder
  • Book en hytte
  • Udarbejd budget for kurset og få det godkendt af Uddannelsesteamet
  • Indsend kursusinvitation til info@pigespejder.dk og udfyld formular til oprettelse af tilmelding for kurset (senest 14 uger inden kursusstart). Annoncer også gerne selv for kurset via andre medier
  • Indsend tekst til kursusbevis til kursus@korpskontoret.dk (senest to uger inden kursusstart)
  • Udsend deltagerbrev (1-2 uger før kursusstart)
  • Evaluering af kurset, både fra deltagere og stab
  • Indsend det samlede kursusregnskab og evaluering (senest to uger efter kursusafholdelse) til:

De grønne pigespejdere
Arsenalvej 10
1436 København K