Kursuskoordinering

Uddannelsesteamet koordinerer alle lederudviklingskurser ud fra et ønske om at sikre, at De grønne pige­spejderes lederkurser afholdes jævnt fordelt over året, er placeret geo­gra­fisk relevante steder og når ud til flest mulige målgrupper. Teamet kan kontaktes på uddannelse@pigespejder.dk, hvis du vil afholde et kursus.

Teamet afklarer derefter i dialog med kursuslederen:

  • Hvilke moduler skal afholdes?
  • Hvornår skal kurset annonceres?
  • Mangler der hjælp til andet?
  • Kursuspris

Kalenderkoordineringsprincippet

En del af formålet med kursuskoordineringen er at undgå, at der ligger to arrangementer for samme målgruppe i samme weekend eller to weekender i træk.

Kursuskalender

Kurset kommer i kursuskalenderen på hjemmesiden, når invitationen er sendt til kursus@korpskontoret.dk.