Økonomi

Kurset skal som hovedregel gå økonomisk i sig selv. Det er kursuslederen, der har det økonomiske ansvar for kursusøkonomien. Kursusprisen og budgettet skal dog godkendes af jeres kontaktperson i Ressourceteamet.

Udgifter via regning/faktura

Kursuslederen kan sende større regninger/fakturaer direkte til korpskontoret på bogholderi@pigespejder.dk

Udlæg

Udlæg som fx forplejning, materialer eller transport* herunder kørsel* i egen bil skal behandles via zExpense.  Du skal oprettes i zExpense. Det bliver du ved at sende en mail til bogholderi@pigespejder.dk, hvori du anmoder om at blive oprettet i systemet.  Når du er oprettet modtager du en mail med link til zExpense vejledningen.  Du kan også finde vejledningen til zExpense i Dokumentbanken (søg på Korpsadministration).

Udlægsbilag/kitteringer indsendes løbende til udbetaling og senest 14 dage efter kurset er afholdt.

*Vi dækker 2. klasse togbilletter eller den lave takst for kørsel i egen bil.

Kursusbudget- og regnskab

Benyt kursusbudget skabelonen herunder til jeres kursusbudget. Kursusbudget indsendes til godkendelse hos Team Ressourcer (cc Team Uddannelse).

Det samlede kursusregnskab kan rekvireres hos Korpskontoret tidligst 4 uger efter kursusafholdelse. Regnskabet gennemgås i forhold til budget. Større afvigelser forklares. Gennemgang og eventuelle afvigeforklaringer sende til Team Uddannelse og bogholderi@pigespejder.dk 

Honorar

På nogle kurser har vi eksterne oplægsholdere, som har bedt om honorar. I disse tilfælde skal der laves en skriftlig aftale. Er honoraret mere end 25.000 kr. skal aftalen underskrives af generalsekretæren.

Oplægsholderen kan sende sin faktura/regning til faktura@pigespejder.dk. OBS: på faktura/regning skal den kursus-ansvarliges navn samt kursus navn og/eller nummer stå. Der kan IKKE skrives kommentarer i mailen til faktura@pigespejder.dk.  Den uddannelsesansvarlige i korpset får efter indsendelse fakturaen til godkendelse.

Har oplægsholder IKKE CVR-nummer skal vedkommende udfylde honorarskabelonen herunder.  Honorarskabelonen og bilag for eventuelle udlæg  sendes til bogholderi@pigespejder.dk

excel Honorar-skabelon 2022 Download
excel Kursusbudget skabelon 2022 Download