Økonomi

Kurset skal som hovedregel gå økonomisk i sig selv. Det er kursuslederen, der har det økonomiske ansvar for kursusøkonomien. Kursusprisen og budgettet skal dog godkendes af Uddannelsesteamet.

Udgiftsrefusion

Kursuslederen kan sende større regninger direkte til korpskontoret på bogholderi@pigespejder.dk med anmodning om, at regningen bliver betalt direkte. Hvis det er en anden der indersender, skal kursuslederen godkende udgiften enten ved sin underskrift på originalfakturaen eller på en e-mail.

Udlæg

Har du brug for et acontobeløb op til og under kurset, kan det bestilles på korpskontoret hos bogholderi@pigespejder.dk.

Kursusregnskab og -budget

Benyt denne skabelon til jeres kursusregnskab og -budget. Husk at vedlægge alle originalbilag, herunder afregningsbilag og udgifter for eventuelle instruktørgaver. Det samlede kursusregnskab sendes til Korpskontoret senest 14 dage efter kursusafholdelse:

De grønne pigespejdere
Arsenalvej 10
1436 København K.

Afregningsbilag

Afregningsbilag for mødeudgifter og transportomkostninger i forbindelse med kurset, skal udfyldes og indsendes samlet med kursusregnskabet. Vi dækker 2. klasse togbilletter eller den lave takst for kørsel i egen bil.

Afregningsbilaget finder du nederst her på siden eller i Dokumentbanken.

Honorar

På nogle kurser har vi eksterne oplægsholdere, som har bedt om honorar. I disse tilfælde skal der laves en skriftlig aftale, som skal forhåndsgodkendes af generalsekretæren. Endvidere skal foredragsholderens CPR-nummer og adresse opgives på kvitteringen af skattepligtige hensyn.

Herunder kan du finde og downloade kvittering for udbetaling  af honorar.

excel Kvittering for udbetalt honorar Download
excel Afregningsbilag 2020 Download
word Afregningsbilag 2019 Download