Økonomi

Kurset skal som hovedregel gå økonomisk i sig selv. Det er kursuslederen, der har det økonomiske ansvar for kursusøkonomien. Kursusprisen og budgettet skal dog godkendes af Uddannelsesteamet.

Udgifter via regning/faktura

Kursuslederen kan sende større regninger/fakturaer direkte til korpskontoret på faktura@pigespejder.dk . OBS: på faktura/regning skal den ansvarliges navn samt kursus navn og/eller nummer stå. Der kan IKKE skrives kommentarer i mailen til faktura@pigespejder.dk.  Den uddannelsesansvarlige i korpset får efter indsendelse fakturaen til godkendelse.

Udlæg

Udlæg som fx forplejning, materialer eller transport* herunder kørsel* i egen bil skal behandles via zExpense.  Du skal oprettes i zExpense. Det bliver du ved at sende en mail til bogholderi@pigespejder.dk, hvori du anmoder om at blive oprettet i systemet.  Når du er oprettet modtager du en mail med link til zExpense vejledningen.

Udlægsbilag/kitteringer indsendes løbende til udbetaling og senest 8 dage efter kurset er afholdt.

*Vi dækker 2. klasse togbilletter eller den lave takst for kørsel i egen bil.

Kursusbudget- og regnskab

Benyt denne skabelon til jeres kursusbudget. Kursusbudget indsendes til godkendelse hos Team Uddannelse.

Det samlede kursusregnskab kan rekvireres hos Korpskontoret tidligst 14 dage efter kursusafholdelse. Regsnskabet gennemgås i forhold til budget. Større afvigelser forklares. Gennemgang og eventuelle afvigeforklaringer sende til Team Uddannelse og bogholderi@pigespejder.dk 

Honorar

På nogle kurser har vi eksterne oplægsholdere, som har bedt om honorar. I disse tilfælde skal der laves en skriftlig aftale, som skal forhåndsgodkendes af generalsekretæren. Oplægsholderen skal sende sin faktura/regning til faktura@pigespejder.dk. OBS: på faktura/regning skal den kursus-ansvarliges navn samt kursus navn og/eller nummer stå. Der kan IKKE skrives kommentarer i mailen til faktura@pigespejder.dk.  Den uddannelsesansvarlige i korpset får efter indsendelse fakturaen til godkendelse.

Har oplægsholder IKKE CVR-nummer skal vedkommende udfylde honorarskabelonen herunder.  Honorarskabelonen og bilag for eventuelle udlæg  sendes til bogholderi@pigespejder.dk

Herunder kan du finde og downloade kvittering for udbetaling  af honorar.

excel Honorar skabelon Download
excel Kvittering for udbetalt honorar Download
excel Afregningsbilag 2021 Download