Arbejdsskadeforsikring

Korpset har tegnet en arbejdsskadeforsikring hos Alm. Brand, som dækker spejdernes voksne familiemedlemmer. Forsikringen har til formål at stille disse, som om de var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når de udfører frivilligt arbejde for gruppen eller korpset.

Dækning

Forsikringen dækker personskader i forbindelse med arbejdsulykker, som sker under udførelse af spejderaktiviteter, når personen ifølge aftale udfører lønnet eller ulønnet arbejde.

Denne forsikring dækker sekundært i forhold til erstatningsansvarsloven. Det betyder, at hvis den frivillige kan rette krav mod en ansvarlig skadevolder, så dækker forsikringen en eventuel difference mellem opgørelsen i henhold til erstatningsansvarsloven og opgørelsen i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven.

Ansatte og medlemmer

Hvis gruppen har ansatte, der regelmæssigt udfører lønnet eller ulønnet arbejde såsom rengøring, viceværtfunktion eller andet, så skal der tegnes en separat arbejdsskadeforsikring for vedkommende.

Tænk over hvorvidt du som medlem har tegnet en privat ulykkesforsikring, som dækker hvis du kommer ud for en personskade i forbindelse med en ulykke, der sker i forbindelse med spejderaktiviteter.

Lands- og korpslejre

Korpskontoret sørger for at tegne separate policer for arbejdsskadeforsikring af Lands- og korpslejre. Det gør vi fordi, der her gælder andre betingelser (fx antal personer og geografisk placering) end ved de løbende spejderaktiviteter.

Skadeanmeldelse

Anmeld skade – skriv til: forsikring@pigespejder.dk

Briller

Brilleskader? Skriv til forsikring@pigespejder.dk

Personskade

Hvis du ønsker at anmelde en personskade, skal du sende en mail til Korpskontoret på forsikring@pigespejder.dk. Skriv Arbejdsskade i emnefeltet og oplys om gruppens navn, gruppenummer og, hvad der er sket.

Spørgsmål?

Har du og din gruppe spørgsmål angående arbejdsskadeforsikringen?

Så kontakt Korpskontoret ved at sende en mail til forsikring@pigespejder.dk. Skriv Arbejdsskadeforsikring i emnefeltet og oplys om gruppens navn, gruppenummer og anden relevant information.