Book en frivillig gruppeudvikler

Du kan bestille et forløb med en gruppeudvikler ved at kontakte patruljeleder  Marianne Bruun Rasmussen på gruppeudvikling@pigespejder.dk

Hvad kan du booke en gruppeudvikler til

Gruppeudviklere arbejder med det, der giver mening hos de grupper, de møder. De kan hjælpe grupperne til at blive mere attraktive for nye medlemmer og frivillige.

De kan understøtte grupperne i processen med at lave en udviklingsplan og hjælpe grupperne til at bevæge sig derhen, hvor de gerne vil være.

Gruppeudviklerne har gennemgået en uddannelse, hvor de har lært færdigheder inden for facilitiering hos De grønne pigespejdere. De har et godt kendskab til De grønne pigespejderes værdigrundlag, og de er gode til at være nysgerrige.

De har også arbejdet med tendenser indenfor frivillighed. Hvad tiltrækker frivillige, og hvilke faktorer spiller ind, når vi arbejder med andre frivillige.

Hvad arbejder gruppeudviklere med?

Nogle gange starter forløbet med et spørgeskema og derfra arbejdes der på at afdække gruppens potentiale. Andre gange kommer gruppen med en problemstilling, som de gerne vil have hjælp til at løse.

Et forløb strækker sig over 3-4 aftener. Forløbet ender med, at gruppen har nogle klare opgaver og prioriteter, de kan arbejde videre med.

Det handler tit om at bryde vaner og gøre tingene på en ny måde, så man bruger energien der, hvor det batter.

Mød de frivillige gruppeudviklere

Signe

Jeg er især optaget af, hvordan vi i grupperne kan blive bedre til at optimere vores frivillige ressourcer gennem forenkling og at sætte synlige ambitioner.

Som gruppeudvikler kan jeg stille de nysgerrige spørgsmål, der skubber til en gruppes vaner og traditioner. Det er de spørgsmål, der kan få gruppen til at tænke nyt.

Jeg oplever, at lederne bliver glade for lettilgængelige værktøjer. For eksempel inspiration til kvalitet i aktiviteter, synlighed, rød tråd i gruppens arbejde, ledertyper eller ledersamtaler.

Marianne

Jeg har besøgt en gruppe, som ønskede inspiration til ledernes samarbejde. Igennem tre møder satte vi fokus på ledernes interne kommunikation.

Vi arbejdede med, hvad forskellige kommunikationsformer kostede hos den enkelte. Derudover fik vi lavet aftaler om, hvad gruppens ledere forventer af hinanden.

Gennem processen lærte lederne tillige hinanden bedre at kende.

Marie

Jeg er nysgerrig på at stille spørgsmål, der kan få grupperne til at overveje det, de gør. Det kan hjælpe dem til at stille skarpt på, hvad der virker, og hvad der kan nytænkes. Jeg har erfaring fra tidligere forløb med gruppeudvikling i egen gruppe og har siden brugt værktøjerne til fortsat at være fokuseret på gruppens udvikling og i arbejdssammenhæng.

En gruppe ville gerne skabe et større netværk af voksne, der kunne varetage nogle af gruppens opgaver. De besluttede, at hvis de kunne uddelegere nogle af deres opgaver, så kunne de lave godt spejderarbejde med de ledere, de allerede havde.

Kirstine

Det fedeste ved gruppeudviklingsforløb er, at det er grupperne selv, som beder om hjælp. De er altså klar på, at der skal ske noget nyt og suger bare til sig af nye idéer og viden.

Jeg synes denne type faciliteringsforløb er mega spændende. Det handler jo om at tage ud og hjælpe en gruppe ved at stille dem en masse spørgsmål og få dem til at finde svarende selv.

Det er grupperne selv, som er eksperterne, de har bare brug for én ud fra til at sætte nye tanker i gang og rykke lidt på ”plejer”.