For at I kan blive godkendt som gruppe, skal I bl.a. have en bestyrelse, som leder gruppen.

Nogle medlemmer af bestyrelsen skal vælges på gruppens generalforsamling. Dvs. at du skal ud og finde gode folk til de forskellige poster og indkalde til en stiftende generalforsamling. Læs mere om den stiftende generalforsamling under afsnittet Bliv godkendt som gruppe.

Gruppebestyrelsen består af:

  • Repræsentanter for medlemmer fx forældre til medlemmer under 16 år eller medlemmer over 16 år. Vælges på gruppens generalforsamling.
  • Gruppelederen og gruppeassistenterne
  • Alle enhedsledere i gruppen
  • Kontaktpersoner for eventuelle rangere og Augustas
  • Eventuelt andre interesserede fx en lokal erhvervsdrivende

Gruppebestyrelsen konstituerer sig med formand senest en måned efter valget. Gruppebestyrelsen udpeger samtidig en gruppekasserer, som ikke behøver udpeges blandt gruppebestyrelsens medlemmer. Det bør tilstræbes, at der ikke er personsammenfald mellem formand, kasserer og gruppeleder og at gruppebestyrelsens formand ikke samtidig er aktiv leder.

Gruppelederen vælges af gruppens gruppeassistenter, enhedsledere, enhedsassistenter og enhedshjælpere senest en måned efter gruppens generalforsamling.

Gruppebestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgave er at understøtte gruppens udvikling og fremtid, så gruppen er attraktiv for områdets piger og kvinder. Det er derfor vigtigt løbende at sikre, at der kommer nye piger ind i gruppen, at der er ledere nok til det daglige spejderarbejde, og at aktiviteterne er spændende og udfordrende for pigerne.

Læs mere i Håndbog for gruppebestyrelser, hvor du også kan læse om formandens, kassererens og gruppelederens opgave (åbner pdf)

Sådan finder du forældre til bestyrelsen

De poster, som kræver en særlig indsats fra dig at få besat, er kassererposten og repræsentanter for medlemmer (forældre til medlemmer under 16 år eller medlemmer over 16 år). De øvrige poster bliver fyldt op i kræft af, at man har et andet hverv i gruppen fx er enhedsleder.

For at du kan få forældre med i bestyrelsen, kræver det, at du kommer i dialog med dem. Det kan du gøre på mange måder, fx kan du:

  • Invitere forældrene på kaffe i forbindelse med, at de henter eller bringer deres piger til spejder.
  • Holde særlige spejdermøder, hvor forældrene er inviteret med og hvor I laver sjove aktiviteter for hele familien, fx laver aftensmad på bål eller parterer en fasan.
  • Invitere til hele familien på løb efter en spejdertur.

Når først du har fået forældrene til at dukke op, så tag en snak med hver og en om, hvad det er I kan som pigespejdere og hvordan I kan se, at det rykker netop deres datter. Det er vigtigt, at forældrene køber ind på de værdier I har som pigespejdere. Fortæl, at I mangler en forælder til bestyrelsen samt, at de kan gøre en stor forskel og være med til at udvikle spejdergruppen. Forklar hvad rollen som repræsentant i bestyrelsen indebærer, inkl. forventet tidsforbrug.

Læs mere i pigespejdernes vedtægter