I har også mulighed for at komme hurtigere fra start ved at oprette jer som satellit under en eksisterende gruppe, og blive ledt af deres bestyrelse. Det kræver, at du kan finde en gruppe, der er villig til at tage jer under vingen i en kortere eller længere periode og stå for jeres medlemsadministration og økonomi.

Modergruppen og satellitgruppen vil formelt være én gruppe, hvor satellitgruppens enheder er enheder direkte under modergruppen. Derfor er enhedslederne i satellitgruppen en del af modergruppens bestyrelse.

Fordele

Fordelen ved at starte som en satellitgruppe er, at I kan fokusere på at skabe en stabil enhed samt lave udfordrende og aktuelle aktiviteter med spejderne i stedet for at bruge kræfter på at konstituere jer. Som satellitgruppe kan I undlade at bruge kræfter på medlemsadministration, økonomi og kommunesamarbejde fordi modergruppen står for dette. Samtidig kan I drage nytte af modergruppens erfaringer og rutiner, når I skal lave jer egne.

Ulemper

Ulemperne ved at organisere sig som en satellitgruppe er, at det kan blive mindre smidigt at tage beslutninger, fordi bestyrelsen er ”længere” væk. I skal være opmærksomme på, hvornår ulemperne ved at være en satellitgruppe overstiger fordelen. I takt med at satellitgruppen bliver større har den også mere kapacitet til at drive egen gruppe og lyst til at være mere selvstyrende.

Det er bedst at finde en modergruppe i samme kommune, da reglerne for tilskud varierer fra kommune til kommune.  Nogle kommuner kræver også at x-antal procent af medlemmerne er bosat i kommunen – det kan blive et problem for begge grupper, hvis man krydser kommunegrænsen.