Der er mange måder at tiltrække børn til gruppen på. Det er smart at sætte gang i flere forskellige tiltag på samme tid for at øge chancen for succes. Når gruppen er helt ny, er det en fordel at starte med at rekruttere børn til Spireflokken. Så bygger I gruppen op fra bunden. Nedenfor finder du nogle bud på de forskellige tiltag du kan gøre.

Lav en aktivitet i et fritidshjem eller SFO

Den mest effektive måde at få nye børn på er, at lave en aktivitet på den SFO, som ligger tættest på gruppen. Så møder børnene spejderlederne med det samme, og de prøver hvor sjovt, det er at være spejder. I SFO’en er børn fra 0. til 3. klasse efter skoletid og til de bliver hentet af deres forældre. Så her er der også en chance for at møde forældre og det er i bund og grund dem som vælger, hvilken aktivitet deres pige skal gå til.
Tag kontakt til den daglige leder og spørg om der er mulighed for at besøge dem og lave en aktivitet med pigerne fra 0. og 1. klasse. Aktiviteten kan være inspireret af medlemskampagne-aktiviteter, som jo netop henvender sig til denne målgruppe. Se link: http://pigespejder.dk/kampagne/

Tjekliste inden du ringer til SFO’en

  • Hvilke SFO’er vil du kontakte?
  • Har du allerede en kontakt i en SFO, som kan være indgang dertil?
  • Hvem tager kontakt?
  • Hvordan præsenterer vi os? Sig fx at I er en nystartet gruppe og gerne vil give børnene en forsmag på spejderlivet og derfor vil stå for en aktivitet to timer en eftermiddag.
  • Hvilken aktivitet vil vi lave?
  • Hvilke dage har vi mulighed for at lave aktiviteter i fritidshjemmet?
  • Ring til lederen. Kl. 11 er ofte et godt tidspunkt.

Tjekliste til besøget

  • Medbring et opslag til SFO’en om, at I har været der. I kan hænge det på indgangen til institutionen eller på deres opslagstavle. Her skal stå, adressen hvor gruppen holder til og hvornår I holder møde. Find en skabelon til opslag under PR-materialer.
  • Giv børnene noget information med hjem. Fx en forældrefolder eller en invitation til et arrangement.
  • Der er en chance for at møde forældre, hvis aktiviteten ligger om eftermiddagen. Sørg derfor for at være forberedt på, hvad I vil sige til forældrene.

Synlighed på de sociale medier

Når en spejdergruppe er helt ny og ingen endnu kender den, er de sociale medier gode til at få spredt kendskabet til gruppen gennem jeres eget netværk. Det er særligt forældrene til børn 0. til 3. klasse der er værd at satse på i starten. De skal vide, at gruppen lige er startet op og at deres barn kan starte til spejder.

Få inspiration til hvordan du bruger sociale medier i din rekruttering her.

Brug jeres eget netværk til at opsøge børnefamilier

Fortæl alle i din omgangskreds, at du er spejderleder i en ny gruppe, og hvor meget du glæder dig til at gøre en forskel i børn og unge pigers liv. Jo flere, du fortæller det til, jo større er chancen for, at potentielle medlemmer hører om det. Bed også dit netværk om at sprede ordet om din nye spejdergruppe i deres netværk. Det vigtigteste er, at der er et arrangement man kan tilmelde sig eller en gruppehjemmeside eller facebookside, hvor man kan finde oplysninger om, hvem man skal kontakte, hvis man er interesseret eller hvor man kan møde op.

Brug Den lille spejderuge som rekrutteringsredskab

Den lille spejderuge er De grønne pigespejderes tilbud til børnehaveklasser om at lave en temauge om spejder. Den lille spejderuge foregår hvert år i uge 36 og er en oplagt anledning til at samarbejde med skolen og invitere nye piger ind i spejdergruppen. Tag kontakt til den lokale skole, tilbyd at komme forbi under temaugen eller del flyers for gruppen ud til børnehaveklasserne.

Læs mere om Den lille spejderuge og om hvordan du kan bruge projektet som rekrutteringsredskab.

Brug medlemskampagnen i foråret

Medlemskampagnen er pigespejdernes årlige kampagne, hvor vi i samlet flok gør en ekstra indsats for at invitere nye piger med i fællesskabet. Medlemskampagnen ligger hvert forår, så måske I skal bruge kampagnen som startskud for jeres rekruttering.
Læs mere om medlemskampagnen