Regler for opstilling af telte

I bygningsreglementet vedrørende opstilling af transportable telte og konstruktioner hedder det blandt andet, at:

  • foreninger fremover skal have byggetilladelse til at slå telte, der er større end 100 kvadratmeter, op i områder med offentlig adgang. Er teltet lejet, gælder dette, såfremt udlejningsfirmaet ikke har certifikat på teltet.
  • telte med plads til 150 personer altid kræver byggetilladelse, også selvom der ikke er offentlig adgang.
  • foreninger, der bygger sit eget telt på over 100 kvadratmeter, skal kunne fremvise dokumentation for de tekniske forhold.

Har du spørgsmål eller brug for en byggetilladelse?

Tilladelser og spørgsmål vedrørende byggetilladelser skal altid rettes til den lokale kommune.

Klik her for at læse hele lovteksten, “Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner” på retsinformation.dk

Læs mere om bygningsreglementet på https://bygningsreglementet.dk/ 
Her er direkte link til bestemmelserne om byggetilladelser for telte og mastesejl

Vejledning om brandsikkerhed i teltlejre

Hent vejledningen her

pdf Brandsikkerhed i teltlejre VIS PDF