Retningslinier for anvendelse af midler fra salget af Øksnebjerghytten i Odense.

Øksnebjergfonden”

Enheder fra De grønne pigespejdere i Region Lillebælt kan ansøge om tilskud til:

  1. Lederuddannelse og efteruddannelse
  2. Programstof og arbejdsmaterialer/bøger
  3. Nystart og udvikling af enheder i Region Lillebælt
  4. Informationsfremmende aktiviteter
  5. Nationale og internationale lejre og ture, især til den enkelte pigespejder efter økonomisk behov og efter indstilling fra enheden
  6. Fællesarrangementer for De grønne pigespejdere i Region Lillebælt

Årets pulje: 10 % af indestående pr. 1/10.

Puljen fordeles således: 1) 20 %, 2-4) i alt 30 %, 5) 30%, 6) 20%.

Ansøgningsperiode: 1/10-30/9. Ansøgning skal fremsendes skriftligt til lillebaelt@pigespejder.dk. Hvis den enkelte pulje bliver opbrugt inden 30/9, kan der ikke ske yderligere bevillinger førend i et nyt ansøgningsår. Såfremt en enstemmig regionsledelsen beslutter det, kan en ekstraordinær aktivitet bevilliges af hovedstolen. Hvis den enkelte pulje ikke bliver opbrugt inden 30/9, tilbageføres den til hovedstolen. Ansøgninger behandles udfra fornuftig hensyntagen til bestående formue, og ved enstemmig vedtagelse i regionsledelsen.

Disse retningslinjer er en del af Region Lillebælts forretningsorden, og ændring heraf sker jævnfør denne. Således vedtaget på regionsledelsesmøde den 13. september 2022.