De grønne pigespejdere får ny næstformand

14.03.2023
Tina Carøe Rosenkilde (tv.), Pia Risør Bjerre (i midten) og Helle Hende Stærmose, generalsekretær for De grønne pigespejdere (th.)

Leah Porse Rasmussen er ny næstformand for De grønne pigespejdere. Beslutningen om skiftet er taget for at sikre bedst mulig kontinuitet i formandskabet i korpset. Afgående næstformand, Tina Carøe Rosenkilde, bliver i hovedbestyrelsen som menigt medlem.

For at udvise rettidig omhu og at sikre kontinuitet i korpsets formandskab har De grønne pigespejdere fået ny næstformand. Det er Leah Porse Rasmussen, der tager over på den vigtige post – en beslutning, hele hovedbestyrelsen har været med til at tage. Det betyder, at Tina Carøe Rosenkilde fratræder som næstformand for De grønne pigespejdere, men bliver i hovedbestyrelsen som menigt medlem.

– Tina og jeg har dannet makkerpar gennem en længere periode. For at sikre de bedste, løbende overgange både i bestyrelsesarbejdet og formandskabet vurderede vi, det var mest hensigtsmæssigt. Det er en både velovervejet og planlagt beslutning, og både Tina og jeg har været indforstået med, hvordan det skulle foregå, siger Pia Risør Bjerre, som er formand for De grønne pigespejdere.

– Vi siger kæmpe tak for indsatsen til Tina, og vi glæder os til fortsat at have hende med i hovedbestyrelsen. Også tak til Leah for at tage opgaven på sig – det bliver rigtig godt.

Hovedbestyrelsen skal være tæt på

Leah Porse Rasmussen, som altså tager over på næstformandsposten, ser frem til sin nye rolle i hovedbestyrelsen.

– Jeg glæder mig, og jeg glæder mig til samarbejdet med Pia. Jeg tror, vi kan supplere hinanden rigtig godt. Og så glæder mig til at komme endnu tættere på vores generalsekretær, siger Leah Porse Rasmussen.

Hun uddyber, at hun er spændt på at fortsætte det arbejde, hun allerede har taget hul på i hovedbestyrelsen samt at være med til at sætte retningen for korpset i fremtiden.

–  Nogle af de aftryk, jeg gerne vil sætte, er, at afstanden mellem det enkelte medlem og hovedbestyrelsen skal opfattes som meget kort. Uanset hvor i landet, man er leder eller pigespejder, skal man opleve, at hovedbestyrelsen er nærværende, siger hun.

 

Leah Porse Rasmussen

 

Afgående næstformand: Vi er lykkes med at markere os som et unikt korps

Tina Carøe Rosenkilde takker nu af på næstformandsposten for korpset – en post, der både har været berigende og lærerig at have.

– Jeg har især holdt af de opgaver, som har handlet om at gøre De grønne pigespejdere til et spejderkorps, der adskiller sig fra de andre, og som fortsat gør en forskel for de piger og kvinder, der kommer forbi vores organisation, siger hun.

Hun uddyber, at hun især er tilfreds med, hvordan hovedbestyrelsen er lykkedes med at få flere fondede midler ind i korpset. Det giver en mulighed for fortsat at have et korpskontor, der kan levere på et højt og ambitiøst niveau, så vi kan tilbyde vores ledere materiale, de kan bruge i deres arbejde med de unge pigespejdere.

–  Jeg er også meget tilfreds med, at vi er blevet rigtig gode til at markere os på dagsordener som ligestilling, tech, STEM og børn i naturen, på et niveau som har betydning for, at vi i højere grad lykkes med at få partnere i projekter og fondede midler til at kunne gøre en reel forskel, siger Tina Carøe Rosenkilde.

Har du et par ord, du vil sende videre til den nye næstformand?

– Vær modig og nysgerrig, og tro på, at DU er den helt rigtige til posten.