De grønne pigespejdere investerer i en mere bæredygtig fremtid

10.03.2023

I 2022 solgte De grønne pigespejdere deres andel af Holmen i København. Fortjenesten af salget har Hovedbestyrelsen besluttet at investere i en række puljer, som er administreret af Merkur Andelskasse.

Valget faldt netop på Merkur Andelskasse både på grund af deres to faktorer; transparens og bæredygtighed og deres 50/50 kønsfordeling i lederstillinger. På den måde er De grønne pigespejdere med til at gå forrest om at sætte et bæredygtig aftryk på fremtiden, og dermed gør vi en målrettet indsats for reelt lige muligheder også inden for ledelse, uanset køn.

Vi har snakket med De grønne pigespejderes formand, Pia Risør Bjerre, som her fortæller mere om investeringen og dens betydning for korpset.

 

Pigespejdernes penge investeres i bæredygtige virksomheder

Fællesnævneren i den nye investeringsportefølje er, at pigespejdernes penge er placeret i bæredygtige virksomheder, der alle lever op til EU’s artikel 9 om bæredygtighed. Dvs. at vores investeringer alene er i investeringsfonde, som har bæredygtighed som en integreret målsætning i investeringsstrategien. Det stiller en række strenge krav til miljømæssig-, økonomisk- og social bæredygtighed.

– Alle virksomheder, som er en del af de fonde, vi investerer i, har gennemgået en lang og grundig screening for at blive godkendt. Det betyder bl.a., at de har styr på arbejdsforholdene, ikke tjener deres penge på at udvinde kul eller olie eller ved fx at sælge våben, siger Pia Risør Bjerre.

Det forventes at investeringen kommer til at give et afkast til De grønne pigespejdere. Med placeringen af vores midler i netop denne portefølje langtidssikrer vi vores opsparing, både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men hvordan gør de det?

Det gør vi for eksempel ved at investere i en fond, der finansierer mikrolåns-banker, som primært låner penge til kvinder i udviklingslande. På den måde understøtter vi, at kvinder og lokalsamfund kan udvikle sig – og så har det også vist sig, at kvinderne, der låner penge af mikrolånsbankerne, er meget stabile og gode til at betale af på deres lån – så ud over at hjælpe skaber vi også et afkast for pigespejderne,” siger  Pia Risør Bjerre og fortsætter:

Et andet eksempel er, at vi også investerer i en fond, der rummer virksomheder, som arbejder på at skabe et grønt energinet. Her indgår den danske virksomhed, Vestas.

 

Gå forrest i at forme en bæredygtig fremtid

Med denne investering har De grønne pigespejdere hovedsageligt bevæget sig fra at have penge ”bundet i mursten” til at have penge aktivt investeret i en mere bæredygtig fremtid, hvor de også langt hurtigere kan frigives til andre relevante formål.

– De grønne pigespejdere har valgt at investere gennem Merkur Andelskasse, fordi vi som forening ønsker at give piger stærke rollemodeller og gå forrest i at forme en bæredygtig fremtid. Det gør vi ikke kun gennem vores aktiviteter og det spejderarbejde, der hver uge samler tusindvis af piger, men også ved, at vores medlemmer kan spejle sig i den måde, vi driver vores forening på. Derfor har transparens og bæredygtighed vægtet utroligt højt i vores investeringsvalg, for det er jo fremtidige generationer af pigespejderes penge, vi har med at gøre. Netop transparens er noget af det, Merkur Andelskasse virkelig vægter højt, fortæller Pia Risør Bjerre.

 

Bevidste om det aftryk, vi sætter på verden

Der er ingen tvivl om, at De grønne pigespejdere er stolte af denne investering, da der sættes et helt afgørende aftryk på verden og fremtiden for foreningen som pigespejderkorps.

– Som pigespejdere er vi meget bevidste om det aftryk, vi ønsker at sætte på verden. Vi har et stort fokus på fællesskabet og på at gøre piger og unge kvinder i stand til at udnytte deres fulde potentiale. De ambitioner skal gerne harmonere med, hvordan vi driver foreningen. Derfor er det også vigtigt, at vores investering er i tråd med det aftryk, vi ønsker at sætte på verden, siger Pia Risør Bjerre.

Har du yderligere spørgsmål til De grønne pigespejderes investering i Merkur Andelskasse, kan formanden, Pia Risør Bjerre, kontaktes på pb@pigespejder.dk.