En stor bevilling fra TrygFonden sikrer flere børn en tryg skolestart

08.12.2022

Den lille spejderuge har fået bevilliget et beløb på knap fem millioner kr. fra TrygFonden til at skabe et stærkt fundament for fællesskab og tryghed i skoletiden.

Husker du dengang, du skulle starte i skole med din kæmpe rygsæk til din meget lille krop? Følelserne væltede rundt inde i kroppen, det var helt vildt sejt men også lidt skræmmende at skulle starte i skole med alle mulige, man ikke kendte.

Frygt ej, TrygFonden giver nemlig De grønne pigespejdere mulighed for at styrke fællesskabet gennem naturrige oplevelser for mere end 46.000 børnehaveklasseelever med Den lille spejderuge. Og med denne helt nye bevilling sikrer vi en endnu tryggere skolestart med fællesskab i fokus over en treårig periode.

Alle med fra start: En tryg skolestart

En tryg skolestart er med til at sikre en solid start på livet for de helt små. En afgørende faktor for at få alle er med fra start og styrke deres lyst til skolelivet og læringen. Lige præcis en tryg skolestart og et stærkt klassefællesskab har De grønne pigespejdere fået mulighed for at skabe for endnu flere børnehaveklasseelever med denne store bevilling fra Trygfonden. Bevillingen gør det nemlig muligt for 1.850 børnehaveklasser at deltage i Den lille spejderuge fra år 2023 til 2025.

En bevilling der er helt afgørende for videreudviklingen af Den lille spejderuge de næste tre år, og som vi er meget stolte og taknemmelige over.

Den lille spejderuge

Den lille spejderuge giver hele landets børnehaveklasser mulighed for at afprøve kræfter med spejderlivet i en fem dages periode. Med en spændende krible-krable rygsæk med udstyr til ugens aktivitet, bliver børnene en central del af spejderlivet. Målet med denne spejderuge er at give børnene en tryg skolestart, en smagsprøve på friluftslivet, få et større kendskab til naturen og styrke fællesskabet i de nye klasser.
Du kan læse mere om Den lille spejderuge her.

Bevillingen fra TrygFonden vil få stor betydning for Den lille spejderuges fremtid, hvor nye initiativer vil blive implementeret.

  • Spejderbogen vil fremover indeholde aktiviteter til hele familien, så spejderugen ikke kun forbliver i skolen, men også tages med hjem.
  • De grønne pigespejdere vil afholde Familieevents i samarbejde med en række spejdergrupper, som vil hjælpe med at give gode fælles oplevelser i klassen og styrker sammenholdet hos forældrene.
  • Uddannelse af unge pigespejderrollemodeller bliver også et vigtigt initiativ, som vil komme ud og besøge børnehaveklasserne i Den lille spejderuge med nogle ekstra spændende aktiviteter.

Og mange flere spændende fællesskabsorienteret initiativer vil blive implementeret for de helt små i fremtiden…

Naturen: En vigtig kilde til fællesskaber og trivsel

De grønne pigespejdere mener, at naturen er en af de vigtigste elementer til at styrke fællesskaber, trivsel og den mentale sundhed. Et helt særligt omdrejningspunkt i Den lille spejderuge, hvor vi motiverer børnene til at bruge naturen og styrke fællesskabet derigennem. En naturlig måde at integrere naturen på i børnenes liv og vigtigt at føre med videre til de næste generationer.

Projektet er støttet af TrygFonden.