Et rullende roadshow for mangfoldighed

04.04.2019

De grønne pigespejdere vil være et et spejderkorps, der inviterer flere frivillige med i fællesskabet og får dem til at føle sig hjemme. Det kræver, at vi øver os i at være nysgerrige på nye frivillige og spørge ind til, hvad de er optagede af og gerne vil bidrage med.

Analyser af spejdergrupper med medlemstilgang viser, at fire forskellige ledertyper i samme gruppe giver så god en dynamik, at flere får lyst til at engagere sig i gruppen – både som børn og ledere. De fire typer er:

  • spejdere der er vokset op i gruppen
  • en der har været spejder i en anden gruppe
  • en forælder til en spejder i gruppen
  • en helt uden tidligere tilknytning til spejder

Roadshow-holdet kommer på besøg hos dig i din region til et af jeres møder, hvor du allerede er inviteret. Det kunne være et regionsrådsmøde, lederdøgn, lederdag, ledermøde eller andet arrangement, som du i forvejen har sat i kalenderen.

Rod i strategien

Roadshowet omhandler vores nye mål i strategien under indsatsområdet Grupper udvikler fællesskaber:

”Alle grupper øger mangfoldigheden blandt unge og voksne med hensyn til alder, opgaver og spejdererfaring.”

Du vil møde en fra teamet Gruppe- og regionsudvikling og/eller en fra arbejdsgruppen, der brænder for det her emne.

Du lærer nyt om dig selv

Roadshowet er en pakke på omkring to timer, hvor du både får oplæg, dialog og workshop. Du får noget med hjem at arbejde videre med i gruppen, men du får uden tvivl også noget med på det personlige plan. Mangfoldighed i spejdergruppen handler nemlig om at bringe sig selv i spil, så du lærer helt sikkert også noget nyt om dig selv.

Roadshow i din region

Der har allerede været afholdt Roadshow i Østersø, Vadehav, Øresund og Storebælt. I alle fire regioner med stor succes. Her kan du se, hvornår din region får besøg af Roadshow-holdet.

  • Kattegat – 14. maj
  • Furesø – 4. juni
  • Vesterhav & Limfjord – 8. oktober
  • Lillebælt – TBA
  • Skagerak – TBA

Hele Roadshow-holdet glæder sig til at se dig!