Flere forsøg, fejl og eksperimenter: Piger og naturvidenskab mødes i spejdergruppen

11.08.2020

Naturvidenskab er som en leg, der hele tiden bliver sjovere, hvis du spørger de to frivillige pigespejdere, der er engageret i projektet Problempirater. Begge håber de, at projektet vil give piger mod på mere naturvidenskab.

Det tværkorpslige projekt Problempirater, har sat holdet af frivillige, der skal forme projektet og få det til at leve i landets spejdergrupper. Anna Thiel Pedersen og Kirstine Rasmussen er to grønne pigespejdere, der har valgt at engagere sig i Uddannelsesgruppen i Problempirater.

Anna Thiel Pedersen er tropleder i Skt. Jakob gruppe på Østerbro i København, og er med egne ord vokset op i et laboratorie. Hun er kemi-nørd i en grad, så hendes spejdere på ugentlig basis bliver kastet ud i diverse forsøg. Derfor var det også som det mest naturligste, at Anna meldte sig på banen, da hun så et opslag om folk til Uddannelsesgruppen i Problempirater.

”Jeg vil gerne give pigerne mulighed for at kaste sig ud i naturvidenskab inden det bliver svært i skolen. Hos os, med Problempirater, får de lov til at lege det ind inden det skal læses ind,” siger Anna.

Kirstine Rasmussen er leder i Frederiksberg gruppe og studerer Bioinformatik og systembiologi på DTU. Hun er også engageret i Problempirater. For hende er piger og naturvidenskab også en motivation.

”Jeg er selv i gang med en ingeniøruddannelse og brænder for det her område, så at kunne få lov til at lade min begejstring smitte – det kunne jeg ikke sige nej til,” siger Kirstine og fortsætter:

”Jeg vil gerne vise spejderne, at det her med naturvidenskab, det er faktisk en vej, man kan gå. Det skal ikke nødvendigvis ende i et uddannelsesvalg, men det kan åbne op for at forstå verden omkring dig.”

Piger kan alt

Med Problempirater håber de to pigespejdere at sætte strøm til en bevægelse, der får flere piger til at interessere sig for naturvidenskab.

”Vi har hos De grønne pigespejdere en særlig forpligtelse i at give piger så mange muligheder som muligt. At vise så stor en diversitet af aktiviteter, så de ser og oplever, at de kan lige det de vil. Hos os skal de have mulighed for at prøve mange forskellige retninger af – det sætter vi strøm til med Problempirater, siger Anna.”

”Det er mit indtryk, at alt for få piger overvejer de naturvidenskabelige fag og erhverv. Mange piger kunne engagere sig i teknik og elektromekanik, men de tænker ikke sig selv ind i det. Her er det mit håb, at med det arbejde vi laver med Problempirater at skubbe på den bevægelse, at flere piger kan se sig selv inden for de naturvidenskabelige fag i ligeså høj grad som mænd,” supplerer Kirstine.

”Vi skal dyrke nysgerrigheden”

Problempirater skal over en tre-årig periode engagere børn og unge – spejdere og endnu-ikke spejdere – i naturvidenskabelige aktiviteter til særlige ”camps”, med lokale spejdergrupper fra hele landet som værter. Alle fem spejderkorps er med i projektet.

Begge pigespejdere ser Problempirater som en naturlig forlængelse af spejderarbejdet.  Som spejder får du en naturlig nysgerrighed over for naturen og dens fænomener. Fordi du er ude, når du laver aktiviteter, lærer du også samtidig om naturen.

”Naturvidenskab er bygget op omkring en nysgerrighed på verden og en undring over, hvordan tingene hænger sammen. Med Problempirater kan vi dyrke spejdernes nysgerrighed og lære dem at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan verden fungerer,” siger Kirstine.

Leg og eksperimenter

Begge pigespejdere mener også, at der er behov for et projekt som Problempirater, hvor essensen er leg og eksperimenter.

”Jeg er vant til pigerne, jeg kender til deres reaktioner – særligt vores seniorpigespejdere. Her kan jeg se, at de bliver usikre, når de ikke ved, hvad der kommer til at ske i for eksempel et forsøg. Når facit ikke tydeligt, så kan de her piger godt tøve lidt. Derfor er det så vigtigt at træne eksperimenter, som det er tanken, at endnu flere spejdergrupper skal gøre med Problempirater.”

”Det, der er så fedt, er, at det er i en ramme de kender og måske også aktiviteter de kender, hvor vi så lægger et lag af refleksion på. Dét glæder jeg mig til at se ske,” slutter Kirstine.

Problempirater er et tværkorpsligt projekt for De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, Dansk-Sydslesvig Spejderkorps og Baptistspejderne. Projektet er støttet af Villum Fonden og løber fra 2020-2022.

Har du lyst til at være en del af bevægelsen, så kontakt projektleder Martin Lennard Eriksen på mle@dds.dk