Fra pigespejder til borgmesterkandidat – et naturligt skridt for Line Berner

07.07.2021

For Line Berner var det en naturlig forlængelse af pigespejderi at gå ind i kommunalpolitik. Som pigespejder var hun nemlig allerede trænet i at arbejde demokratisk, indgå kompromisser og være en god leder.

Til pigespejderkurset Ungleder 2 i begyndelsen af sommerferien var Line Berner forbi for at fortælle om demokratisk dannelse og ledelse. Hun er medlem af byrådet i Varde kommune og stillede for nyligt op som spidskandidat til borgmesterposten. Desuden er hun pigespejder. Dét er noget, der hjælper hende meget i byrådsarbejdet, for hos pigespejderne får man kompetencerne til at blive den bedste leder. Derfor fortalte hun de 14-15-årige pigespejdere på Ungleder 2, at de ikke skulle være bange for at tage lederansvar på sig, hverken i pigespejderregi eller politik. Da hun kastede pigerne ud i at løse fordelingspolitiske opgaver, og de skulle tage stilling til budgetter og besparelser, tog de ansvaret på sig og gik til opgaverne med stor grundighed.

Byrådet som en naturlig forlængelse af pigespejderi

”Jeg kom så langt som muligt i pigespejderregi, og så blev det politisk, hvis jeg skulle komme videre.”

Sådan indleder Line Berner sin talk til Ungleder 2. Hun forklarer, at det var derfor, hun i 2017 stillede op til byrådet i Varde kommune. Hun ville nemlig lave om på systemet og skubbe til det, hun beskriver som ”muren, der begrænser kvinder”.

”Jeg ville gerne sikre, at der kom bedre børnepasning i kommunen. Det betyder nemlig, at kvinder og mødre får bedre muligheder for at gøre karriere. Desuden ville jeg gerne styrke foreningslivet, og her var der brug for, at der blev ændret på rammerne, hvilket var en politisk sag.”

For Line Bauer var skridtet til byrådsmedlem altså i naturlig forlængelse af at være grøn pigespejder. Et sted, hvor hun kunne kæmpe videre for pigespejdernes vision om at gøre piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale. Nu bare på et mere politisk og systemændrende plan.

Pigespejdere er de bedste ledere

Line Berner fandt hurtigt ud af, at hun gennem De grønne pigespejdere ikke blot havde fået blod på tanden til at ændre systemet, hun havde også fået kompetencerne til det.

”I byrådet skal man kunne strikke kompromiser sammen. Det er det vi gør til pigespejder. Vi er hele tiden optagede af, at alle er med,” siger hun.

Hun uddyber, at forhandlinger og gode kompromiser er noget af det, man lærer på eksempelvis Delegeretmødet, hvor grønne pigespejdere fra hele landet samles og bliver enige om, i hvilken retning organisationen skal gå. Det sker på tværs af traditioner og holdninger i de forskellige grupper.

”Når man er grøn pigespejder, har man den bedste uddannelse i, hvordan man arbejder demokratisk. I ved hvordan, man får andre med på idéer. Man kan godt tænke, at der er perfekte systemer andre steder udenfor pigespejderegi, som eksempelvis i kommunen. Men nej, det er der ikke. Og der er faktisk ikke så mange andre end jer, der er så lige så gode til at pege på fejl i systemerne og finde løsninger på dem,” siger hun til de unge pigespejderledere på 14-15 år.

Desuden er der brug for flere kvinder i lokal-, kommunal- og regionspolitik. Da Line Bauer blev valgt ind Varde kommune i 2017 var der eksempelvis kun to andre kvinder. De resterende var mænd på alder med hendes far.

Dermed en opfordring til de unge pigespejdere til at turde gå ind i politik. Nu skal de modige piger dog først hjem og gøre en forskel i deres grupper med en ny lederuddannelse i bagagen.

På første billede ses pigerne på Ungleder 2 i fuld gang med at diskutere fordelingspolitik.