Job: Administrationschef til Spejdernes Administrationsfællesskab

20.06.2022

Har du kompetencerne til at stå i spidsen for en effektiv og kompetent administrationsenhed? Vil du sætte retning for samt lede, udvikle og motivere et engageret team med 12 ansatte? Og er du formålsdrevet, styret af stærke værdier og med stor respekt for frivillighed og fællesskab? Så kan det være netop dig, som vi søger.

Spejdernes Administrationsfællesskab søger en erfaren administrationschef til at styre Shared Service for Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere og et par andre mindre NGO’er. Leverancerne inkluderer bogholderi, økonomistyring, medlemsservice, lokaleudlejning, forsikringer, reception, IT, ejendomsdrift og kursusadministration. Som leder af Spejdernes Administrationsfællesskab fungerer du også som administrationschef for Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere. Dit arbejde er med til at gøre livet lettere for tusindvis af spejderledere landet over, der hver dag arbejder frivilligt med at skabe modige børn og unge.

Et stort element i jobbet bliver at fortsætte effektiviseringen og digitaliseringen af arbejdsgangene for at sikre en effektiv administration. En anden vigtig opgave er at arbejde med driften af de ejendomme, spejderne ejer. Derudover er der et stort ejendomsudviklingsprojekt i støbeskeen, som den kommende administrationschef også bliver tovholder på.

Den opgave kan du selvfølgelig ikke løfte alene. Når du står i spidsen for Spejdernes Administrationsfællesskab, får du dygtige lederkollegaer, engagerede medarbejdere og en bred kontaktflade til frivillige, der vil bidrage til løsning af de ovennævnte opgaver med både ideer, kompetencer og ressourcer.

Jobbet

Som administrationschef får du en meningsfuld og udfordrende hverdag, hvor du gør en stor forskel for mange medlemmer, frivillige og ansatte ved at drifte en effektiv og produktiv administration, hvor alle bidrager til at udføre opgaverne. Du bliver del af en organisation, der bygger på spejderværdier som det ”at være en god kammerat”, være rummelig, tillidsfuld og medmenneskelig – og så skal du samtidig sikre det rette kommercielle og finansielle mindset, som kan skaffe de finansielle midler til forretnings- og ejendomsudvikling.

Du overtager en velfungerende organisation, der har styr på opgaver, økonomi og leverancer, og vi har en forventning om, at du kan gøre en forskel i relation til digitalisering, automatisering, processer, personaleledelse og overordnet økonomistyring. Du bliver ansvarlig for en enhed, der både genererer indtjening og er et omkostningscenter; m.a.o. så får du din egen ”butik”.

I jobbet arbejder du tæt sammen med generalsekretærer, bestyrelse og andre interessenter. Du deltager i bestyrelsesmøder, møder med frivillige og viser også dit ansigt ifm. større arrangementer.

Personen

Vi forventer, at den rette kandidat har kompetencer inden for organisering, personaleledelse og administration – og samtidig en god forretningsforståelse. Du skal være i stand til at prioritere og vurdere rentabilitet og eventuelle optimeringsbehov i processer og services. Overfor dine omgivelser evner du at skabe relationer, sælge dine budskaber og navigere i et miljø med mange interesser, passion og lyst til involvering. Du skal kunne begå dig i et politisk miljø med mange dagsordener, og derfor er du rummelig, fremstår troværdig og har veludviklede sociale evner.

Du skal forvente at skulle vise en vis fleksibilitet i relation til at mødes med frivillige i aftenmøder og weekender. Omvendt giver det dig en unik mulighed for at være tæt på og at kunne påvirke hele værdikæden i spejderbevægelsen.

Udover en vindende personlighed og lyst til at arbejde med og for passionerede frivillige, inkluderer dine faglige kompetencer bl.a.:

  • Ledelseserfaring i form af at sætte retning, motivere, delegere og udvikle til dygtige, selvstændige medarbejdere, herunder en veldrevet økonomiafdeling, hvor regnskabschefen har det faglige ansvar.
  • Indsigt i økonomistyring og en vis regnskabsmæssig forståelse, så du kan stå med det kommercielle ansvar for virksomheden.
  • Erfaring med digitalisering af administrative processer, gerne kendskab til medlemssystemer eller lignende
  • Gerne erfaring med kommerciel ejendomsudvikling og / eller -drift og udlejning, hvilket evt. kan være fra en anden rolle som administrationschef.
  • Erfaring som leder af en administration og herunder gerne kende til eller have erfaring med for eksempel jura, GDPR, IT og receptionsdrift.

Hvorfor vælge Spejdernes Administrationsfællesskab og denne rolle?

Det gør du fordi, at rollen som administrationschef byder på muligheden for at blive ansvarlig for dit eget område, og giver både faglige og personlige udfordringer. Du får mulighed for at være med til at udvikle Danmarks største børne- og ungdomsbevægelse sammen med ambitiøse kollegaer i et godt arbejdsmiljø i attraktive rammer på Holmen i København.

Værdien om at være en ”god kammerat” er vigtig, og det betyder, at du oplever en hverdag præget af respekt og rummelighed. Det giver arbejdsglæde og udvikler dig som menneske, at du bliver mødt med den forståelse og respekt.

For mere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Rushy Rashid Højbjerg fra Hudson Nordic på telefon 2014 0786 eller rushy.rashid@hudsonnordic.com.

Hudson Nordic hjælper Det Danske Spejderkorps.

For at søge stillingen skal du gå til Hudson Nordics hjemmeside.
Det er ansøgningsfrist d. 7/8-2022.

Vi forpligter os til mangfoldighed og inklusion og går ind for lige muligheder for alle og støtter forbuddet mod ulovlig forskelsbehandling på grund af race, farve, religion, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, national oprindelse eller herkomst, alder, handicap, civilstand eller enhver anden karakteristik beskyttet af loven. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Spejdernes Administrationsfællesskab

Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) varetager bl.a. økonomien og den administrative betjening af mere end 40.000 spejdere landet over fra Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere. SAF er et interessentselskab, der er ejet af henholdsvis Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere. SAF’s mission er at løse administrative opgaver for de to korps samt andre NGO’er mv. SAF har 13 medarbejdere og holder til på Holmen i København sammen med bl.a. Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, DUI – Leg og Virke, Ungdomsøen og Green Kayak.