Job: Udviklingskonsulent til De grønne pigespejdere

19.05.2020

I mere end et hundrede år har De grønne pigespejdere skabt fællesskaber med det overordnede formål at give piger og kvinder mod. Mod til at afprøve nye ting, mod til at tilegne sig viden og erfaringer, mod til at stille sig i forreste række. Vi styrker piger i deres tro på, at de kan, hvad de vil, og inspirerer dem til at sætte vilde mål.

Vi har store ambitioner om at sætte verden i bevægelse og bidrage til at skabe reelt lige muligheder for piger. Vi ønsker en verden, hvor ingen piger eller kvinder ligger under for forventninger til deres køn, men træffer reelt frie valg. For at lykkes med vores mål forstærker vi nu vores samarbejde med organisationer og virksomheder, der deler vores dagsorden. Og vi sætter nyskabende projekter i værk.

Som udviklingskonsulent får du en central rolle i det opsøgende og udviklende arbejde indenfor disse områder.

Opsøg og dyrk samarbejder

Du kommer helt tæt på vores strategiske indsats med at skabe endnu flere modige piger.

Vi er især optagede af at fremme piger og kvinders brug af naturen, som et sted man træner mod og robusthed, stærke rollemodeller inden for ledelse og piger og kvinder i de naturvidenskabelige fag.

En stor del af udviklingskonsulentens arbejde udføres i tæt samarbejde med andre aktører, som deler vores dagsorden. Så du skal i dén grad kunne tale pigespejdernes sag op og ind i aktuelle dagsordner, også i selskab med langt større aktører.

Dine primære opgaver består i

  • Projektledelse
  • At bidrage til etablering af partnerskaber
  • Udvikling af projekter, herunder projektbeskrivelse og identifikation af samarbejdspartnere og funding
  • Organisatorisk kapacitetsopbygning indenfor vores strategiske mål

En af dine opgaver er at varetage den overordnede projektledelse af projekt Problempirater, der sigter på at give endnu flere børn lyst og mod til at udforske science og naturvidenskab. Projektet er ejet af alle fem spejderkorps, så du skal kunne balancere pigespejdernes interesser med det fælles mål for øje. Projektet illustrerer meget godt stillingens scope: vores dagsorden står aldrig alene.

Stillingen indebærer også et tæt samarbejde med frivillige pigespejdere. Din funktion er derfor i lige så høj grad at være understøttende som udførende.

Som udviklingskonsulent bliver du en del af et mindre team i pigespejdernes sekretariat. Det kalder naturligt på en høj grad af fleksibilitet og evnen til vedblivende at kunne holde fokus på de fælles mål.

Om dine kompetencer og konteksten

Vi er en organisation i rasende udvikling, der afspejler omverdenens call to action. Det kræver tydelighed, samarbejde og mod til at gå nye veje. Vi regner med, du har personlige egenskaber som matcher.

Din faglighed er uomtvistelig stærk og forankret indenfor:

  • Strategisk projektledelse
  • Projektdesign og inddragende processer både internt og eksternt
  • Tværsektorielt samarbejde og partnerskaber
  • Forandringsledelse og organisationsforståelse
  • Implementering, forankring og organisatorisk kapacitetsopbygning
  • Frivillighed

Du er bredt orienteret i aktuelle dagsordner og kan med dine i stærke, analytiske evner omsætte disse til relevante indsatser for pigespejderne.

Du kommer til at bevæge dig på alle niveauer i organisationen og skal derfor kunne omsætte store tanker til konkret forandring til gavn for vores medlemmer. Og oftest i samarbejde med medlemmer, frivillige teams og ledere i organisationen.

Hverdagen i sekretariatet er præget af en uformel, men professionel tone. Konsulentgruppen hos De grønne pigespejdere har en bred sammensætning af kompetencer, og du kommer til at indgå i et dynamisk arbejdsmiljø med kort vej til sparring. Vi har et velkonsolideret kontorfællesskab med Det danske spejderkorps, paraplyorganisationen Spejderne og Spejdernes Administrationsfællesskab.

Proces og vilkår

Vi lægger vægt på, at du kan fortælle os, hvordan dine tidligere erfaringer og resultater kan styrke pigespejdernes mission. Vi ser gerne, du kan beskrive et konkret initiativ, der kan skubbes i gang det kommende år og som reflekterer vores dagsorden indenfor ét af områderne: piger og kvinders brug af naturen, stærke rollemodeller inden for ledelse eller piger og kvinder i de naturvidenskabelige fag. Du skal herunder beskrive hvordan, du ser din rolle som udviklingskonsulent i initiativet.

Stillingen er en fast stilling med 37 timers arbejdsuge. Der vil indimellem være tale om arbejde om aftenen.

Arbejdssted: De grønne pigespejderes sekretariat har til huse på Holmen i København, Arsenalvej 10, 1436 København K.

Du er velkommen til at høre mere om stillingen. Kontakt Generalsekretær Helle Hende Stærmose på Tlf.: 4222 4993, eller mail: hst@pigespejder.dk

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 14. juni kl. 12.00. Vi holder første runde af samtaler den 18. og 19. juni og anden runde den 25. juni.

Tiltrædelse: 1. august 2020

Din ansøgning og CV sender du til job@pigespejder.dk

Stærke værdier

De grønne pigespejdere er Danmarks stærkeste fællesskab kun for piger. Vi har 4000 medlemmer fordelt på 120 lokale grupper i hele Danmark. Vi har 100 års erfaring med at lave udfordrende aktiviteter i naturen for piger. Vores aktiviteter får hver enkelt pige til at turde mere, også at lave fejl. Vi tror på, at man lærer af sine fejl, og at det vigtigere at have modet til at turde kaste sig ud i noget nyt end at kunne det hele til perfektion. Grønne pigespejdere får gåpåmod på livet. De lærer at gribe de muligheder, der kommer deres vej.

Det er værdier, der også omfavner vores nye udviklingskonsulent. Vi lover dig højt til loftet og solid plads til nye idéer indenfor en dagsorden, der aldrig har været mere aktuel end nu. Vil du med?