NYS 2018 stod søndag morgen op med Gud

29.11.2018

Vi går sammen på opdagelse og opdager nye og forskellige aspekter af historien. Jeg vil læse en historie for jer, og af og til vil jeg standse op og bede jer forestille jer, at I er en bestemt karakter i historien. Og så vil jeg stille jer et spørgsmål til den person.

Det er søndag morgen på årets Nyborg Strand Kursus. Den store sal er fyldt med pigespejdere, som stadig gnider det sidste søvn ud af øjnene, mens præst Janne Meibom introducerer morgenens andagt. Den er nemlig lidt anderledes end normalt.

“Andagten i dag bygger på, at jeg læser en tekst fra Biblen op for salen. Undervejs i oplæsningen bliver der stillet spørgsmål til personer fra teksten, og pigespejderne skal derfor sætte sig i personernes sted og tænke over et svar”, fortæller Janne.

Hun fortæller, at det er en særlig måde at arbejde med Biblen på. Man opdager nemlig Biblen på nye måder ved at gå i dialog med teksten.

“Normalt når man hører ordet aktiv, tænker man, at det er noget, hvor man skal bevæge sig. I det her tilfælde er det aktivt, fordi man bringer sig selv i spil og sætter sig i karakterernes sted.”

Gamle tekster formuleres på ny

Janne læser en historie fra det nye testamente højt. Undervejs stopper hun op, stiller spørgsmål til karaktererne i historien og lader pigespejdere i salen svare.

Der er mange forskellige svar og bud på, hvad karaktererne kunne sige, hvilket gør historien mere levende. For Janne er det netop det, der er vigtigt i oplæsningen af de gamle tekster.

“For mig handler det hele tiden om, at det gamle budskab fra teksterne formuleres igen på ny. Det et mål for mig at gøre teksterne forståelige men også at få folk til at interagere med teksten og bringe deres eget liv i spil. Det gør nemlig, at distancen til teksterne bliver mindre“, siger hun.

En stille stund med fokus på Gud eller på det, der er større end os selv

Mens Janne læser historien højt, er der stille i salen. Og når enkelte pigespejdere svarer, lytter resten med eller tænker over, hvad de selv ville have svaret.  Det giver en særlig ro at sidde i en sal med så mange mennesker og have en fælles stille stund til fordybelse.

Øjeblikke som dette med ro er noget, Janne mener, flere af os har brug for i en ellers travl hverdag.

“Vi lever i en tid, hvor vi bare har så travlt hele tiden og får input alle steder fra i løbet af en dag. Og der tror jeg virkelig, at vi alle har godt af at komme og få lov til bare at være. Og måske også være stille i et øjeblik, for det sker ikke så tit mere i løbet af vores dag.”