Nyt læringsmateriale fra Bliv NaturligVis

21.09.2021

Ask & Liv – flytter ud i naturen, er et nyt, spændende og lærerigt materiale målrettet børnehaver og foreninger, der ønsker at arbejde med et naturforløb, der skaber fantasi, indlevelse og fordybelse. Ask & Liv -materialet inviterer jer ind i en spændende historiefortælling og ud på nye eventyr, i jeres nære natur.

Aktiviteter med afsæt i lydbog og app

Med afsæt i webappen og lydbogen om Ask og Liv, der flytter ud i naturen for at lære at klare sig selv, og 25 tilhørende aktiviteter, kan man selv sammensætte børnenes eget unikke forløb. Danmarks Jægerforbund, som er en af afsenderne på projektet skriver selv, at aktiviteterne kan bruges i blandt andet spejderregi. “Der er aktiviteter til både hjemme, i børnehaven og  spejderklubben, og det er op til den enkelte, hvor længe de ønsker at arbejde med og fordybe sig i Ask & Liv-forløbet,” skriver Jens Nedergaard, Danmarks Jægerforbund.

Børnene kan gennem materialet lære hvordan de bygger en hule, de kan smage på naturens spisekammer, finde dyrespor eller lave sit eget jagtredskab og meget mere, når de går på opdagelse i jægerstenalder-universet.

Download gratis materialer

Ask & Liv plancher, ark og opgaver kan let downloades via deres hjemmeside, så børnene hurtigt kan komme i gang. Ask & Liv er en del af projektet Bliv NaturligVis og er gratis at benytte og kan findes her via:

Som et supplement til webappen har vi skabt en Ask & Liv materialekasse med masser af trykte ark og plancher samt rekvisitter, som gør det endnu nemmere at komme i gang med et Ask & Liv forløb. Kassen koster 350 kr. + moms.

Bliv NaturligVis er et større projekt

Bliv NaturligVis handler om at åbne de mindstes øjne for naturens mangfoldige muligheder, bl.a. i form af gratis undervisningsmaterialer og frivillige naturformidlere over hele landet. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, støttet af Nordea-fonden