Søg penge til gruppen fra ny pulje til lokalforeninger

23.11.2018

Det er med stor glæde, at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) nu kan åbne for ansøgninger til DUFs lokalforeningspulje. Puljen skal styrke lokale foreningers arbejde for børn og unge.

Skal styrke de lokale foreninger

Alle lokale foreninger, der er medlem af DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer, med hjemsted i Danmark og Sydslesvig kan søge puljen. I 2018-2019 kan man søge op til 100.000 kr.

DUF vil årligt uddele 7.6 millioner kroner igennem puljen til lokalforeninger.

Først frist er 9. december

Den første ansøgningsfrist er d. 9. december 2018, hvor I også kan søge midler til aktiviteter i 2019. Fra 2019 er ansøgningsfristen den første i hver måned.

Læs mere om DUFs pulje til lokalforeninger

Fra retningslinjerne til puljen

Hvad kan der søges til?

  • Aktiviteter og projekter der styrker lokale foreninger i mødet med børn og unge i lokalområdet, herunder styrkelse af opbygning og udvikling af foreninger.
  • Anskaffelse af materialer og faciliteter, der giver flere børn og unge mulighed for at være med i det lokale foreningsarbejde.
  • Der kan søges tilskud til alle rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med aktivitet.

Tildelingskriterier

  • Midlerne skal fordeles bredt i hele landet. Det betyder, at DUFs lokalforeningspulje vil prioritere at støtte ansøgere i geografiske områder, der i mindre grad end andre områder har modtaget støtte fra puljen.
  • Midlerne skal anvendes til mange typer af formål og aktiviteter. Det betyder, at DUFs lokalforeningspulje vil prioritere at støtte et bredt udsnit af forskellige formål i ansøgningerne, der kommer til gavn inden for et bredt udsnit af aktiviteter i foreningslivet.
  • Midlerne skal anvendes i mange foreninger frem for få. Det betyder, at DUFs lokalforeningspulje vil prioritere at imødekomme flere, mindre ansøgninger frem for færre, større ansøgninger.
  • Midlerne skal give adspredelse i foreningstyper der støttes. Det betyder, at DUFs lokalforeningspulje vil prioritere lokalforeninger fra landsorganisationer eller forbund der i mindst grad har fået tilskud før andre.
  • Alle ansøgere, der i udgangspunktet lever op til formål og ansøgningskreds, vil komme i betragtning til puljen.