SPEJDERNE søger en Sekretariatschef med fokus på Spejdernes Lejr

09.02.2021

Anne Bunimowicz har valgt at opsige sin stilling og stopper 1. marts 2021 som sekretariatschef i Spejderne. Derfor søges nu en ny til stillingen. Ansøgningsfrist d. 19 februar 2021.

Dit ansvar som sekretariatschef

I stillingen som sekretariatschef får du ansvar for overordnet styring af de projekter, som laves i fællesskab på tværs af spejderkorpsene i Danmark. Her er det største og vigtigste projekt Spejdernes Lejr i 2022 – et event som samler 40.000 børn og unge til en oplevelse, der former dem som mennesker. Det er her børnene bygger venskaber på tværs af kulturer og lande, prøver sig selv af og får et ståsted for livet. På Spejdernes Lejr leverer 5.000 frivillige en fantastisk indsats for, at alt i lejren fungerer, mens du som projektchef har ansvaret for at det hele kører: samarbejdet, det praktiske og ikke mindst budgettet, som godt kan runde 100 mio. kroner.

Vi håber, at du vil være med til at skabe en kæmpe succes og måske også får lyst til at stå for den næste Spejdernes Lejr, vi arrangerer allerede i 2026.

SPEJDERNE og Spejdernes lejr

Til daglig bliver du Sekretariatschef for SPEJDERNE, en paraplyorganisation, der består af de fem internationalt anerkendte danske spejderkorps; Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De fem spejderkorps har tidligere afholdt Spejdernes Lejr i 2012 og 2017 og tilbage i 2015 stiftede de den fælles forening SPEJDERNE.

Din primære opgave bliver projektstyring af Spejdernes Lejr; Danmarks største spejderlejr og den største lejr for børn og unge i Norden. Sammen med tusindvis af frivillige og de tre solide
værtskommuner –Høje-Taastrup, Greve og Roskilde Kommune – samt Hedeland Naturpark skal vi
skabe oplevelser for livet for børn og unge.

Din rolle

Som Sekretariatschef bliver dit hovedfokus at være projektchef for Spejdernes Lejr og i den forbindelse skal du støtte bestyrelsen i SPEJDERNE, så de til enhver tid ved, hvordan projektet skrider frem, ligesom du er deres naturlige sparringspartner på det og andre projekter.

Du skaber de bedste rammer og betingelser for projekterne og samarbejder under SPEJDERNE: fra den indledende planlægning til den endelig afvikling – så det bliver en positiv og mindeværdig
oplevelse for alle involverede.

Derfor er du en afgørende samarbejdspartner og støtte både for Lejrcheferne og andre frivillige ildsjæle og for de eksterne organisationer, kommuner og virksomheder, der alle bidrager til, at små og store arrangementer lykkes. Sammen med dem skal du skabe og udvikle Spejdernes Lejr, og dokumentere processen, så de gode erfaringer kan gentages på næste lejr.

Dine hovedopgaver bliver at:

  •  Støtte lejrorganisationen for Spejdernes Lejr og andre frivillige aktive i projekter i partnerskaber med bl.a. WWF og UNICEF
  • Sikre fremdrift og fælles retning for SPEJDERNE og afvikling af en lejr med tusindvis af frivillige
  • Holde bestyrelsen ajour og være deres sparringspartner, herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg og opfølgning på Spejdernes Lejr og andre strategiske projekter
  • Skabe gode samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere, såsom værtskommuner, fonde, virksomheder og andre foreninger, så de rigtige personer mødes i de rette fora
  • Støtte lejrledelsen og Lejrcheferne i at bevare overblikket over Spejdernes Lejr: status på delmål, sikre prioritering og opfølgning på økonomi og projektet som helhed
  • Være Spejdernes ansigt udadtil mod frivillige, organisation, internationalt og overfor pressen
  • Ledelse og drift af et mindre sekretariat for SPEJDERNE og Spejdernes Lejr med ansatte og frivillige

Din baggrund

Du trives med at have en meget bred kontaktflade og bære et stort ansvar – for det får du her.

Du er god til at navigere i en politisk ledet organisation og være bindeleddet mellem interne og eksterne parter, hvor du er den, der kan hjælpe de forskellige og nogle gange modsatrettede
interesser til at mødes. Du har erfaring med ledelse af større og/eller komplekse events og projekter med involvering af mange interessenter samt styring af store budgetter.

Du har en grundlæggende forståelse for frivilligt baserede organisationer og projekter, er vant til at arbejde med store events og de spændingsfelter, der naturligt vil være. Du har måske været med til at udvikle organisationer i nye spændende retninger, så du kan give et friskt blik på Spejderne og være med til at udfordre og udvikle os.

Din empati er veludviklet, så du forstår de andres udgangspunkt, uden at du taber det overordnede mål af syne – at Spejdernes Lejr bliver en succes. Du har en realistisk sans og snusfornuft, som gør, at du bevarer jordforbindelsen og får ideerne gennemført i praksis.

Bemærk: Det er ikke et krav at du er 100-meter mester i at binde knob, tænde bål eller sove i shelter 200 dage om året. Det er til gengæld en fordel, hvis du har et bredt netværk, erfaring med events og kan eksekvere.

Hvordan søger jeg stillingen?

Hvis du er interesseret i at søge stillingen, sender du en motiveret ansøgning senest den 19. februar 2021. Søg allerede i dag – vi vurderer løbende ansøgerne og afholder samtaler i uge 8.

Vi har valgt Potentialefabrikken til at bistå os i dele af ansættelsesprocessen.

Ansættelse: Der er tale om en fast stilling med afsæt i en 37 timers arbejdsuge, hvor du i høj grad kan tilrettelægge din egen tid. Du skal dog være opmærksom på, at en del af arbejdet ligger om aftenen og i weekender, hvor du mødes med de frivillige.

Løn: Lønvilkår forhandles med udgangspunkt i dine kvalifikationer.

Tiltrædelse: 1. april 2021 eller snarest derefter.

Arbejdssted: Stillingen er placeret på Spejdercenter Holmen, på Arsenalvej 10, København K.

Mere information om SPEJDERNE:

www.spejderne.dk eller mere information om Spejdernes Lejr: www.spejderne.dk/projekter/spejdernes-lejr

Kontakt ang. rekrutteringsforløbet:
Ann C. Schødt på e-mail: Annc@potential-factory.com eller på tlf.: 2393 4841

Kontakt SPEJDERNE:
Mathias Lysholm Faaborg, formand for Spejderne, på e-mail: mf@dds.dk