Terra2021 afholdt hver for sig: Klimaet var i fokus

20.08.2021

I sommerferien blev der afholdt Terra2021 – i en ny form. Lejren, der var for de mindste pigespejdere, blev på grund af corona afholdt som en færdigpakket og planlagt tema-lejre for hver enkelt gruppe, som gruppen selv valgte datoer for. På årets Terra2021 kastede de yngste spejdere sig ud i aktiviteter om klimaforandringerne.

Oprindeligt skulle pigespejderne have været på en stor lejr med omkring 1000 andre pigespejdere fra hele Danmark. Da den store lejr blev aflyst på grund af den uforudsigelige coronasituation, blev lejeren i stedet afholdt i de lokale grupper. Pigespejdere på tværs af landet kunne altså alle opleve det samme program og aktiviteter, men sammen med deres egen gruppe på selvvalgte datoer. På den måde tog man hensyn corona – også selvom flere og flere bliver færdigvaccineret herhjemme.

I fem dage stillede de yngste pigespejdere skarpt på klimaet, som var omdrejningspunktet for Terra2021. Her lærte de frivillige ledere pigerne om klimaforandringer gennem praktiske aktiviteter. Børnene byggede et insekthotel og lærte om blandt andet biernes betydning. De byggede deres egen vandkikkert, som de brugte til at udforske livet under vandet. Desuden tog de på klimaløb, hvor de skulle lære om eksempelvis naturkatastrofer, den stigende vandstand og grøn energi. De grønne pigespejdere har altså ikke berøringsangst med de tungere emner, som eksempelvis klima, og formålet er da heller ikke at tage pusten fra pigerne. Tværtimod er det at give dem mod til selv at gøre en forskel.