Unge og Corona-lockdown: Det kan vi lære

24.09.2020

Efter at have lyttet til de unges egne erfaringer og forskernes fortolkning af krisens betydning for ungdomslivet har Egmont Fonden peget på nogle fokusområder, vi som samfund skal være særligt opmærksomme på i den kommende tid. Vi har forsøgt at vinkle nogle af pointerne, så I kan bruge dem i pigespejderland.

Egmont fonden har udgivet en rapport om unge under Corona-nedlukningen, der handler om, hvordan særligt 8. klasseelever håndterede pludselig ikke at skulle møde op fysisk i skole og til aktiviteter i hverdagen. Helt overordnet viser undersøgelsen, at det er meget forskelligt, hvordan de unge håndterer krisen. Nogle påvirkes af den på en positiv måde, mens andres trivsel påvirkes negativt.

Med baggrund i Egmont-rapporten giver Anne Katrine Steffensen, der sidder i pigespejdernes hovedbestyrelse, herunder nogle råd til, hvordan spejderledere konkret kan bruge den nye viden, rapporten giver.

Lyt og spørg ind til dine spejderes Corona-tanker

Rapporten opfordrer til, at vi som samfund bør vi være opmærksomme på de unges trivsel og specielt på dem, der i forvejen er udsatte. Det er vi som spejderledere godt rustede til, da vi ofte er pigernes fortrolige og kender dem på en helt anden måde end forældre og lærere. Typisk er det nemmere at tale om Corona-tiden, når pigerne selv taler med hinanden om det, og spejderlederen kan have funktionen at spørge ind til det.

Hvis du opdager piger, der har haft det ekstra hårdt, så evt. tag en snak med pigen om det. Lyt og anerkend at det var en hård periode, og hvis hun er okay med det, så overvej at snakke også med forældrene og gør dem opmærksomme på deres barns oplevelse. Egmonts undersøgelse viser nemlig, at nogle forældre selv har været ubekymrede i Corona-tiden, mens deres børn har været ekstra bekymrede, uden at de har opdaget det eller helt forstår det.

Anerkend den svære situation

En anden vigtig pointe fra rapporten er, at vi ikke bør udskamme de unge, men prøve at forstå de afsavn, de lider under. Ikke fordi vi skal have ondt af dem, men for at hjælpe dem til selvstændighed, fællesskab og faglig udvikling inden for de rammer, som krisen giver.

Enhver spejderleder vil gerne forstå sine piger. Når I taler med pigerne, så vil de helt sikkert også fortælle om en situation, hvor de ikke vidste, hvad de skulle gøre, eller hvor de følte sig ensomme eller i et kaos mm. For at vise at du anerkender pigens situation, kan du vise nysgerrighed og spørge ind. Kunne hun have spurgt nogle om hjælp? Hjælper det, som patrulje at have en online gruppe, hvor man kan spare med hinanden, hvis vi skulle lukke helt ned igen? Husk at det nogle gange er nok at lytte. Det er derfor vi har to ører og kun en mund.

Lav en evaluering og plan sammen

Rapporten konkluderer, at unge både skal inddrages, når vi evaluerer kriseindsatsen, og når der skal udarbejdes beredskabsplaner for den fortsatte krise. I spejderregi vil det sige, at vi skal sørge for at tage dialogen med pigerne. Hvad kunne vi have gjort anderledes? Hvad havde været bedre? Hvordan kan vi lære at håndtere det bedre en anden gang? Og hvordan sikrer vi, at ingen hægtes af fællesskabet, hvis vi bliver nødt til at gå over til Zoom igen?

Inddrag spejderne i at lave en plan for, hvad vi kan gøre en anden gang. Her er det en god ide at uddelegere noget af ansvaret for at afholde aktiviteter eller online møder, så pigerne lærer at tage ansvar og planlægge deres egen og patruljens læring. Egmonts undersøgelse viser nemlig, at mange, især 8. klasseelever, har haft svært ved at have ansvar for egen læring, og de har derfor været i tvivl om, hvorvidt de kom bagud i skolen. Det kan måske skyldes, at de er vant til at få at vide, hvad de skal gøre. Derfor kan spejder være en arena, hvor de får lov til at prøve at tage det ansvar for egen læring og at vokse med opgaven.

Link til selve rapporten

Vil du have flere indsigter i unges trivsel under lock-down og efterfølgende, kan du læse hele rapporten fra Egmont her.