Strategi 2020-2024

De grønne pigespejderes strategi for 2020-2024 bygger på vores mission og vision og udmønter sig i i fire indsatsområder. Til hver af de fire indsatsområder hører to mål, der er med til at sætte retningen for De grønne pigespejderes arbejde. Alle grupper, teams og Hovedbestyrelsen fokuserer deres arbejde med henblik på at opfylde målene i Strategi 2020-2024.

Baggrunden for Strategien 2020-2024

Op til Delegeretmøde 2021 blev der udgivet et hæfte om Strategien 2020-2024. Den indeholder baggrunden for strategien og giver et visuelt overblik over indsatsområder og mål. Strategien blev vedtaget og kan læses her.

pdf Forslag til Strategi 2020-2024: Mod og lederskab VIS PDF