Strategi 2016-2020

De grønne pigespejderes strategi for 2016-2020 bygger på vores mission og vision og udmønter sig i i fire indsatsområder. Til hver af de fire indsatsområder hører to mål, der er med til at sætte retningen for De grønne pigespejderes arbejde. Alle grupper, teams og Hovedbestyrelsen fokuserer deres arbejde med henblik på at opfylde målene i Strategi 2016-20

Åbn strategien som pdf

pdf Strategi 2016-2020 VIS PDF

Baggrunden for Strategi 2016-2020

Op til Delegeretmøde 2016 blev der udgivet et hæfte om tankerne bag Strategi 2016-20. Det kan du læse her – men vær opmærksom på, at ordlyden har ændret sig lidt enkelte steder – efter afstemning på Delegeretmøde 2016 og igen på Delegeretmøde 2018.

pdf Tankerne bag Strategi 2016-2020 VIS PDF