Regionskenference 2020

30. august 2020 kl. 09:00:00 - 30. august 2020 kl. 13:00:00 Dianalund, Holbergsvej 49, 4293 Dianalund

Dagsorden:
1.   Godkendelse af forretningsorden
2.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3.   Beretning ved regionschefen og godkendelse heraf
4.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for de 2 forløbne år
5.   Indkomne forslag
6.   Fremlæggelse af forslag for budget for de følgende 2 år, samt fastlæggelse af regionsafgift
7.   Valg af regionsledelse og suppleanter
8.   Valg af revisor
9.   Drøftelse af regionens arbejde i den kommende periode
10. Evt.

Undervejs vil vores helt egen Tina fra Vigersted 😊 holde et oplæg for os, under overskriften: ”Børn med særlige behov/udfordringer”, ligesom god frokost og lidt andet godt til ganen vil blive sat frem.

Vel mødt!
Hilsen fra Regionsledelsen
Merete, Mette, Majken, Kamilla og Birgitte (Domino)

Tilmelding og deadline for forslag: Senest den 17. august 2020

TILMELD DIG HER